Vzdělávací programy

Desítky programů ze všech čtyř iQ světů přehledně na jednom místě

 • Pracovní listy ke stažení
 • Program přímo v expozicích
 • Science show
 • Únikové hry
 • Laborky
 • Nabídka filmů
 • Nabídka živáků
 • Programy v moderních dílnách
 • Hrubá dílna

Filtr

Typ programu
Doporučená věková skupina
Předmět

Jednoduché obvody

 • Velká laborka
 • Fyzika
 • ZŠ 8.–9. ročník
Intenzivní laboratorní program, při kterém se žáci seznámí s elektrotechnickými součástkami a jejich značkami, naučí se prakticky sestavovat obvody s různým spojením spotřebičů (sériovým a paralelním), ověří si základní vlastnosti těchto spojení a na závěr programu proměří a vyhodnotí voltampérovou charakteristiku žárovky.

Energie

 • Malá laborka
 • Chemie, Fyzika
 • ZŠ 8.–9. ročník
Žáci se tu seznámí se třemi nejdůležitějšími prostředky získávání elektrické energie: generátorem, chemickým článkem a fotovoltaickým článkem.

Biochemie I.

 • Velká laborka
 • Biologie, Chemie
Laborka nabízí tři zdvojená stanoviště: jodometrii vitamínu C, trávení škrobů a chromatografii rostlinných barviv. Během plnění úkolů si žáci osvojí techniku titrace, základní chemickou analýzu a znalosti metabolických procesů.

Biochemie II.

 • Velká laborka
 • Biologie, Chemie
 • ZŠ 8.–9. ročník
 • SŠ 1.–2. ročník
Během cca dvouhodinového laboratorního cvičení projdou žáci čtyři stanoviště. Několika způsoby otestují stabilitu vitaminu C, provedou separaci DNA z rostlinného materiálu nebo prozkoumají rychlost chemických reakcí.

Nanosvět

 • Malá laborka
 • Chemie, Fyzika
 • ZŠ 8.–9. ročník
 • SŠ 1.–2. ročník
Žáci se aktivně seznámí s nanotechnologiemi jako výzkumným a průmyslovým odvětvím, ve kterém se propojují poznatky z fyziky, chemie, biologie a materiálového inženýrství a které je v současnosti velice perspektivním oborem.

Astrofyzika

 • Velká laborka
 • Zeměpis, Fyzika
 • ZŠ 9.–9. ročník
 • SŠ 1.–4. ročník
Jak dojde k výbuchu supernovy? Co všechno můžeme zjistit z konkrétního světelného spektra? Jak můžeme podomácku změřit rychlost světla? Co je to přesně stav beztíže a jak nastane? Proč je obloha přes den modrá a při západu slunce zrudne? Co je příčinou střídání ročních období? To všechno žáci zjistí prostřednictvím vlastních laboratorních aktivit.