Historie

od založení po současnost

2002

Založení

Obecně prospěšná společnost LABYRINT BOHEMIA (od r. 2014 IQLANDIA) byla založena s cílem přinést koncept neformálního vzdělávání – hands on musea do České republiky. 

2004–2005

První stálá výstava

V září 2004 bylo slavnostně otevřeno Muzeum zábavného poznání, první hands-on museum v České republice. Na ploše necelých 400 m² bylo umístěno v několika pronajatých krámcích v zábavním centru Babylon v Liberci. Bylo zde několik desítek menších interaktivních exponátů, z nichž mnohé svým zaměřením a pojetím naplňovaly požadavky science centra a obdobných center v zahraničí.

Stalo se jakýmsi prubířským místem, kde se v praxi ověřovala funkčnost, atraktivnost a životnost originálních exponátů.

Za rok 2005, tedy ani ne dva roky po svém vzniku, evidovalo muzeum návštěvnost 27 000 návštěvníků.

V roce 2005 se již plánovalo rozšíření Muzea zábavného poznání na Interaktivní centrum zábavného poznávání (ICPL) dnes známé jako iQPARK.

2007

iQPARK

V květnu 2007 se veřejnosti otevřely brány iQPARKU v Liberci. Na výstavní ploše přesahující tisíc metrů čtverečních bylo v několika expozicích umístěno na 200 interaktivních exponátů.

Rekonstrukce objektu v hodnotě téměř čtyřicet milionů korun byla spolufinancována z prostředků strukturálních fondů Evropské unie (SROP), státního rozpočtu a především liberecké NADACE ŠKOLA HROU.

Dalších zhruba 9 milionů bylo třeba sehnat z dalších zdrojů především na výstavbu jednotlivých expozic, pořízení exponátů a na pokrytí dalších nezbytných nákladů souvisejících se základním vybavením a provozem centra.

2009

Rozšiřování nabídky

Na stálé expozice navazují tematické putovní výstavy, které se dodnes těší velkému zájmu návštěvníků v mnoha městech ČR, lektorské programy pro školy, tvůrčí dílny pro veřejnost, populárně-naučné programy, pravidelné science show.

2011

iQPARK roste

V roce 2011 byla dokončena druhá etapa výstavby, která rozšířila plochu iQPARKU na 3000m² ve čtyřech podlažích, vybudovány byly laboratoře pro workshopy a lektorské programy pro školy a zázemí pro výrobu a údržbu exponátů. Otevřena byla fastfoodová restaurace.

Druhá etapa byla financována z Regionálního operačního programu Severovýchod a prostředku Nadace Škola Hrou.

2014

iQLANDIA+iqplanetarium-logo.svg

V březnu 2014 bylo v Liberci otevřeno science centrum iQLANDIA.
Na šesti podlažích nabízí v deseti expozicích několik stovek interaktivních exponátů, programy planetária, lektorské programy pro školy, science show a další.

2016

Rozšíření iQLANDIE

iQLANDIA rozšiřuje své expozice o expozice Kosmo, Překonané vynálezy.
Planetárium upgraduje svůj projekční systém na rozlišení 4K.
Otevřeny jsou další laboratoře pro školy – TULaborka v iQLANDII, další odborná laboratoř také v iQPARKU.

2017–2018

Nové expozice

V iQPARKU je otevřena expozice Svět kolem nás zaměřená na děti do 8 let.
Začíná tím přerod nejstaršího českého science centra na dětské muzeum.
V následujícím roce otevírá iQPARK další nové expozice – Co dokážeš a Vodní svět, obě financované z příspěvku Nadace Škola Hrou.

2019

iqfablab-logo.svg

Společnost otevřela coworkingovou dílnu iQFABLAB.

Ta nabízí ve svých prostorách moderní i klasické technologie veřejnosti, školním skupinám i studentům Technické univerzity v Liberci.

2020

Současnost a budoucnost

Otevřením expozice Už vím proč je dokončena změna iQPARKU na dětské muzeum.

Vznikne tak rodina iQ zahrnující science centrum iQLANDIA, dětské expozice iQPARK, dále pak iQPLANETÁRIUM a iQFABLAB.

2021

Spuštění Křišťálové stezky

Ve spolupráci s Preciosou jsme připravili v iQLANDII stezku, kde se na sedmi místech se můžete dozvědět, z čeho se sklo skládá, jakým způsobem se vyrábí nebo jakou roli při jeho vzniku hrají přírodní živly, jako jsou země, oheň, voda a vzduch a na jejímž konci můžete rozsvítit zbrusu novou světelnou instalaci křišťálové Molekuly.

2022

Spuštění nové expozice MatematikUm

Expozice MatematikUm obsahuje soubor didaktických pomůcek a programů, které jsou zaměřené na kritická místa učiva a matematiku v praxi. Zprostředkovávají žákům matematiku zcela novým způsobem, který jim ukáže, jak používat matematiku každý den i mimo školu, a že její hlubší pochopení nám pomáhá lépe chápat a objevovat svět kolem nás.

Matematické vzdělávací programy a didaktické pomůcky vznikly za podpory projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282.