Kontakty

Informace pro veřejnost

Rezervace pro školy

+420 730 809 075 (pracovní dny od 9.00 do 15.00)

IČO: 254 44 565
DIČ: CZ254 44 565

IBAN: CZ77 0300 0000 0001 7481 2199 
BIC: CEKOCZPP

Č. účtu: 174 812 199/0300
vedený u ČSOB

IQLANDIA, o.p.s.
Nitranská 410/10, Liberec 3, 460 07, Česká republika

Obecně prospěšná společnost zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. O 108

Mapa iQLANDIA
Kontakt iQLANDIA