První stanoviště stezky vysvětluje původ nejdůležitější sklářské suroviny – křemičitého písku.

Písek je nezpevněný klastický sediment proměnlivého složení, jehož zrna mají velikost od 0,05 do 2 mm. Vzniká rozpadem mateřských hornin, která se usazovala na dně mělkých moří.

Křemičitý písek je pak složen výhradně z kamínků a zrn křemene a používá se k výrobě skla. 

Před 100 mil. lety došlo ke globálnímu vzestupu mořské hladiny přibližně o ca. 300 metrů. Tzv. křídový skleníkový efekt způsobil roztání polárního ledu. V Česku byla zalita Česká křídová pánev, která se rozprostírá od Drážďan až na severozápadní Moravu. V ní moře zanechalo velmi patrné stopy pískovců a fosilií.

Sklo a moře Geolab