Reklamace

Personal information
Order details
Evropa/Praha
obrys člověka v pin wall

Dle Zákona § 1829 má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od zakoupení. Vstupenka nesmí být využitá. Na vstupenky zakoupené do iQPLANETÁRIA na konkrétní den a projekci se vztahuje výjimka z § 1837 odst. 1 písm. j) a z toho důvodu v tomto případě od smlouvy odstoupit nelze.