Vzdělávací programy iQLANDIA

Mineralogický detektiv - Novinka

 • Velká laborka
 • Biologie, Chemie
 • ZŠ 8.–9. ročník
Program se skládá z několika stanovišť zabývajících se vlastnostmi minerálů. Na každém stanovišti je příslušný soubor minerálů a odpovídající doprovodná aktivita. K řadě aktivit využíváme jedinečné pomůcky vlastní výroby.

Lovci dezinformací - Novinka

 • Velká laborka
 • SŠ 1.–2. ročník
Online svět je stále rychlejší a navržen tak, aby čím dál tím víc upoutal naši pozornost. Proto je užitečné vyhradit si se třídou čas na vědomou práci s informacemi a zamyslet se nad způsoby, kterými nám jsou mediální sdělení předkládána.

Matematicon - Novinka

 • Průzkum expozice
 • Matematika
 • SŠ 1.–2. ročník
Cílem programu je řešit matematické úlohy s využitím exponátů v nové expozici MatematiUm. Žáci mohou používat jednotlivé exponáty, a tím se inspirovat a motivovat k řešení jednotlivých úloh tak, jak to ve škole není možné. Naše expozice nabízí exponáty využitelné napříč jednotlivými ročníky, proto je tento program vhodný pro žáky prvního a druhého stupně základní školy ale i pro školy střední.

Únik z rostlinné buňky

 • Úniková hra
 • Biologie, Přírodní vědy
 • ZŠ 7.–9. ročník
Únik z rostlinné buňky probíhá formou 2hodinové únikové hry, kde se podíváme pod „povrch“ rostlin, tedy na rostlinnou buňku a funkce jejích jednotlivých organel.

Mapa lidského těla

 • Velká laborka
 • Biologie, Přírodní vědy
 • SŠ 1.–2. ročník
Program se skládá z několika stanovišť zabývajících se orgánovými soustavami člověka. Na každém stanovišti je příslušný anatomický model a odpovídající doprovodná aktivita. K řadě aktivit využíváme jedinečné pomůcky vlastní výroby.

Síla a pohyb

 • Velká laborka
 • Fyzika
 • ZŠ 7.–9. ročník
V tomto programu žáci využijí Newtonovy zákony k tomu, aby porozuměli prováděným pokusům. Například rozhodnou, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému tělesu nebo určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich velikost, směry a výslednici.

Recyklační laboratoř

 • Velká laborka
 • Přírodní vědy
 • ZŠ 4.–6. ročník
Recyklační laboratoř je zaměřená na odpady, jejich následné zpracování a problémy, které souvisí se znečišťováním životního prostředí. Vedle stanovišť, která se věnují přímo třídění odpadů a jejich následné recyklaci, jsou zde i stanoviště, na kterých si žáci vyrobí ruční papír nebo salmiakový článek.