Vzdělávací programy iQLANDIA

Filtr

Doporučená věková skupina
Předmět
Typ programu

Lovci dezinformací – Novinka

 • Velká laborka
 • ZŠ 9. ročník
 • SŠ 1.–2. ročník
Online svět je stále rychlejší a designovaný tak, aby čím dál víc upoutával naši pozornost. Proto je užitečné vyhradit si se třídou čas na vědomou práci s informacemi a zamyslet se nad způsoby, jak se nám mediální sdělení předkládají.

Jedlá chemie – Novinka

 • Malá laborka
 • Chemie, Přírodní vědy
 • ZŠ 5.–9. ročník
Ač se to na první pohled nezdá, kuchyně a vaření je jeden velký chemický kolotoč! Program Jedlá chemie seznamuje žáky se základními chemickými procesy, které člověk využívá při výrobě potravin či nápojů.

Matematicon - Novinka

 • Průzkum expozice
 • Matematika
 • ZŠ 4.–9. ročník
 • SŠ 1.–2. ročník
Cílem programu je řešit matematické úlohy s využitím exponátů v nové expozici MatematiUm. Žáci mohou používat jednotlivé exponáty, a tím se inspirovat a motivovat k řešení jednotlivých úloh tak, jak to ve škole není možné. Naše expozice nabízí exponáty využitelné napříč jednotlivými ročníky, proto je tento program vhodný pro žáky prvního a druhého stupně základní školy ale i pro školy střední.

Malý ChemiQ

 • Malá laborka
 • Přírodní vědy
 • ZŠ 4.–7. ročník
První ochutnávka chemie pro žáky, kteří tento předmět ve škole ještě nemají, ale rádi by si vyzkoušeli svou laboratorní zručnost a nechali se okouzlit krásou jednoduchých chemických reakcí.

Únik z rostlinné buňky

 • Únikové hry
 • Biologie, Přírodní vědy
 • ZŠ 7.–9. ročník
Formou únikové hry se podíváme pod „povrch“ rostlin, tedy na rostlinnou buňku a funkce jejích jednotlivých organel. Konkrétní přírodovědné znalosti jsou ale až sekundárním cílem programu. Primárně tu jde o obecné laboratorní dovednosti, logické myšlení, řešení problémů v určeném časovém horizontu a „teambuilding“.

Mapa lidského těla

 • Velká laborka
 • Biologie, Přírodní vědy
 • ZŠ 8.–9. ročník
Program se skládá z několika stanovišť zabývajících se orgánovými soustavami člověka. Na každém stanovišti je příslušný anatomický model a odpovídající doprovodná aktivita. K řadě aktivit využíváme jedinečné pomůcky vlastní výroby.

Síla a pohyb

 • Velká laborka
 • Fyzika
 • ZŠ 7.–9. ročník
V RVP ZV už sice nenajdeme Newtonovy zákony, ale to neznamená, že přestaly existovat nebo že úplně zmizely ze školské fyziky. Stále platí, že pohyb tělesa je určen výslednicí všech sil, které na těleso působí, a že ke každé působící síle existuje reakce stejné velikosti a opačného směru. A právě tyto elementární znalosti si žáci v našem programu osvěží a prohloubí ve vztahu k realitě kolem sebe.

Recyklační laboratoř

 • Velká laborka
 • Přírodní vědy
 • ZŠ 4.–6. ročník
Recyklační laboratoř je zaměřená na odpady, jejich následné zpracování a problémy, které souvisí se znečišťováním životního prostředí. Vedle stanovišť, která se věnují přímo třídění odpadů a jejich následné recyklaci, jsou zde i stanoviště, na kterých si žáci vyrobí ruční papír nebo salmiakový článek.

Do nitra atomu

 • Malá laborka
 • Chemie, Fyzika
 • ZŠ 6.–9. ročník
Během 60minutového laboratorního programu se žáci seznámí se stavbou atomu a se základními poznatky o radioaktivitě.