Laboratorní program se zaměřuje na faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí. Žáci při něm provedou několik „závodů“ různých reakčních směsí.

Laboratorní program Chemické závody se tematicky zaměřuje na faktory ovlivňující rychlost chemické reakce. Žáci při něm provedou několik „závodů“ různých reakčních směsí a na základě vlastního pozorování a měření definují konkrétní parametr, který má vliv na kinetiku příslušné reakce. Přitom se důkladně procvičí v odměřování chemických látek, přípravě roztoků a vyhodnocování chemických experimentů. Žáci si vyzkouší tzv. jodové hodiny, reakci modré skalice s práškovým zinkem, redukci manganistanu draselného pomocí kyseliny šťavelové včetně katalyzované varianty a jednu ze základních neutralizačních reakcí.  

Jednotlivé experimenty jsou vedeny tak, aby byly dodrženy zásady bezpečné manipulace s chemickými látkami – používáme nízké koncentrace kyselin a žákům poskytujeme ochranné brýle a rukavice. Chemické pláště nezajišťujeme. Laboratoře jsou vhodné pro žáky 8. a 9. tříd i bez předchozí zkušenosti s prací v laboratoři.

Objednat program