Která noha je kráčivá a která plovací? Jak funguje uspořádání společenství v termitišti nebo kde má včela medonosná jedový váček? Na tyto otázky se žáci pokusí během laborek nalézt odpovědi.

Pomocí mikroskopu a stereolupy si prohlédnou typy křídel, končetin, ústního ústrojí, stavbu oka a vzdušnic. Na anatomickém modelu včely medonosné prozkoumají její vnitřní stavbu. Dále se seznámí s různými způsoby krycího zbarvení a zvláštnostmi ze života kudlanek. V jednom z úkolů si také prohlédnou stavbu termitiště, což jim pomůže lépe pochopit život společenského hmyzu.

Učivo dle RVP: Stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí těla – orgány, orgánové soustavy hmyzu; systém živočichů – významní zástupci hmyzu; rozšíření, význam živočichů – hospodářsky významné druhy, živočišná společenstva; projevy chování živočichů.

Objednat program