Recyklační laboratoř je zaměřená na odpady, jejich následné zpracování a problémy, které souvisí se znečišťováním životního prostředí. Vedle stanovišť, která se věnují přímo třídění odpadů a jejich následné recyklaci, jsou zde i stanoviště, na kterých si žáci vyrobí ruční papír nebo salmiakový článek.

Žáci si během programu projdou šestici stanovišť, kde se například zamyslí nad různými funkcemi obalových materiálů anebo si zkusí rozpoznat různé sběrné nádoby na tříděný odpad, do kterých pak skutečný odpad také roztřídí. Zjistí tak, na základě čeho se mají při třídění odpadu rozhodovat a jaké zásady je třeba dodržovat. Další ze stanovišť se věnuje primárním surovinám, ze kterých různé obalové materiály vznikají, a produktům, které mohly vzniknout právě díky recyklaci. Pomocí naší vlastní časové osy žáci zjistí, jak dlouho trvá přirozený rozklad jednotlivých druhů materiálů ve volné přírodě a jaké problémy souvisí se znečišťováním životního prostředí odpady. V neposlední řadě si žáci také zkusí vytvořit jednoduchý primární článek, budou se věnovat recyklačním symbolům a jejich významům a pomocí laboratorních vah zjistí rozdíl mezi váhou brutto a váhou netto.

Jednou z hlavních součástí celého programu je výroba ručního papíru. Žáci si mohou ruční papír vytvarovat, ozdobit si jej kořením a barvivem a na závěr přidat pár kapek vonné esence. Vytvoří si tak originální památku z recyklovaného papíru, kterou si mohou odnést s sebou.

Objednat program