V tomto programu žáci využijí Newtonovy zákony k tomu, aby porozuměli prováděným pokusům. Například rozhodnou, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému tělesu nebo určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich velikost, směry a výslednici.

Mezi očekávanými výstupy v Rámcovém vzdělávacím programu už sice nenajdeme Newtonovy zákony, ale to neznamená, že přestaly existovat nebo že úplně zmizely ze školské fyziky. V našem programu si s nimi žáci hlavně pohrají a zároveň je využijí k tomu, aby provedeným pokusům porozuměli. Zkusí si postavit co nejvyšší věž, která navzdory okolnostem setrvá v klidu, zajezdí si se vznášedlem, pomocí modelu zjistí, proč auto i na rovné silnici potřebuje motor, objeví nezbytnost dostředivé síly pro zdárné projetí zatáčky, budou se přetahovat o lano, vystřelí si z děla, … Měřit ani počítat v tomto programu nebudou, jejich úkolem bude pouze pozorovat pohyb daného tělesa a pomocí našeho originálního taháku identifikovat výslednou sílu, která na těleso působí.

Objednat program