Program se skládá z několika stanovišť zabývajících se orgánovými soustavami člověka. Na každém stanovišti je příslušný anatomický model a odpovídající doprovodná aktivita. K řadě aktivit využíváme jedinečné pomůcky vlastní výroby.

Například krevní oběh žáci prozkoumají pomocí robůtka OZOBOTA. Na tabletech se seznámí se základy znakové řeči a s využitím Pichtova psacího stroje také s Braillovým písmem. Díky laserům a soustavě čoček poznají anatomii oka a porozumí základním zrakovým vadám. Pomocí speciálních pomůcek zjistí, za co odpovídají jednotlivé části mozku, a možná je překvapí, že zdravotní stav člověka lze posoudit i podle barvy jeho moči. Oblíbenou aktivitou je měření délky jednotlivých částí trávicí soustavy, protože žáci se musí doslova prohrabat jejím věrným modelem. A samozřejmě si otestují i své vlastní tělo, a to při prozkoumávání papilárních linií na prstech nebo při měření síly stisku ruky.

Nedílnou součástí workshopu je práce s mikroskopy. Pod nimi žáci najdou vzorky základních druhů svaloviny, patologických tkání plic, tenkého střeva, kůže a typů krevních buněk. Díky anatomickým modelům si budou moct podrobně prohlédnout a doslova osahat například kůstky v lidském uchu, srdeční chlopně, kostru člověka či prenatální vývoj jedince.

Učivo dle RVP: anatomie a fyziologie - stavba a funkce jednotlivých částí těla, orgány, orgánové soustavy (opěrná, pohybová, dýchací, trávicí, vylučovací, oběhová, řídící, smysly, rozmnožovací, kůže); fylogeneze a ontogeneze člověka - rozmnožování člověka; dědičnost a proměnlivost organismů, nemoci

Objednat program