Cílem programu je řešit matematické úlohy s využitím exponátů v nové expozici MatematiUm. Žáci mohou používat jednotlivé exponáty, a tím se inspirovat a motivovat k řešení jednotlivých úloh tak, jak to ve škole není možné. Naše expozice nabízí exponáty využitelné napříč jednotlivými ročníky, proto je tento program vhodný pro žáky prvního a druhého stupně základní školy ale i pro školy střední.

Náš program je rozdělen do tří částí. První část zahrnuje společný úvod dle výběru. Úvod  populární formou ukazuje na propojení matematiky s jinými obory, jako je chemie, výtvarná výchova nebo třeba vaření. Druhá část probíhá v expozici, kde žáci ve dvojicích řeší úlohy z pracovních listů. Pracovní listy jsou přizpůsobené jednotlivým ročníkům i pokročilosti v rámci školního roku. Během práce v expozici je žákům připraven pomoci přítomný lektor. Třetí část programu je závěrečnou částí, která zahrnuje společné vyhodnocení jednotlivých úloh a ukázku správných řešení.
RVP  nestandartní úlohy


Objednat program