Během cca dvouhodinového laboratorního cvičení projdou žáci čtyři stanoviště. Několika způsoby otestují stabilitu vitaminu C, provedou separaci DNA z rostlinného materiálu nebo prozkoumají rychlost chemických reakcí.

Seznámí se s enzymem katalázou, ověří přítomnost tohoto enzymu v různých potravinách a porovnají rychlost chemické reakce vzhledem k reakčnímu povrchu. Dále provedou důkaz tuků v semenech rostlin a extrahují směs vody a oleje. Nakonec si odnesou unikátní přívěšek s DNA, kterou sami izolují z rostlinného materiálu.

Učivo dle RVP: Chemická reakce, rychlost chemické reakce, přírodní látky - tuky, sacharidy, bílkoviny, vitamíny, nukleové kyseliny, enzymy, molekulární a buněčné základy dědičnosti.

Objednat program