Během tohoto laboratorního cvičení žáci několika způsoby otestují stabilitu vitaminu C, provedou separaci DNA z rostlinného materiálu a prozkoumají rychlost chemických reakcí.

Seznámí se s enzymem katalázou, obsaženou mj. v bramborách a porovnají rychlost katalyzované reakce v závislosti na reakčním povrchu nastrouhané brambory, resp. kousku brambory vcelku. Dále provedou důkaz tuků v semenech rostlin a extrahují barvivo z lihu do oleje. Nakonec si odnesou unikátní přívěsek s DNA, kterou sami izolují z rostlinného materiálu.
Vedle Biochemie II nabízíme také Biochemii I a vybrat si lze kteroukoli z těchto dvou tématicky blízkých laborek pro stejnou cílovou skupinu.

Učivo podle RVP ZV: oddělování složek směsí, tuky, hustota, rozpustnost, chemické rovnice, katalýza, vlastnosti vitamínu C, dědičnost – DNA, buněčné jádro, bezpečnost práce při používání chemických látek

Učivo podle RVP SOV: chemické rovnice, chemická symbolika, značky a názvy prvků, oxidační číslo, vzorce a názvy jednoduchých sloučenin, lipidy, nukleové kyseliny, buněčné jádro, vitamín C, funkce a stavba rostlinných orgánů – semeno.

Objednat program