Intenzivní laboratorní program, při kterém se žáci seznámí s elektrotechnickými součástkami a jejich značkami, naučí se prakticky sestavit různé typy obvodů (paralelní a sériový) a na závěr programu proměří voltampérovou charakteristiku žárovky.

 Jako pomůcka při sestavování obvodů slouží hřebíčková stavebnice, v níž jsou všechny prvky viditelné a nic není schováno v černých krabičkách. Jako zdroj napětí slouží bezpečné nízkonapěťové žákovské zdroje.
Program doporučujeme pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ, kteří již prošli teoretickou výukou o elektrických obvodech. Pro efektivní využití programu a návaznost na získané teoretické znalosti doporučujeme návštěvu žáků s vyučujícím fyziky.

Učivo dle RVP:  elektrický obvod – zdroj napětí, spotřebič, spínač, bezpečné chování při práci s elektrickými přístroji a zařízeními

Objednat program