Cílem programu je společně postavit dům ze dřeva, do akce jde celá třída. Děti se seznámí s truhlářskou, kreativní i designerskou prací, jednoduše polytechnická výchova se vším všudy. A domeček si odnášíte s sebou do MŠ.

Děti si vyzkouší práci v hrubé dílně (smirkování, šroubování, řezání, lepení, stříhání, skládání), seznámí se z řezáním na laseru a gravírováním. Současně se seznámí s dalšími možnostmi chytré dílny (3D tiskárna) a bezpečností práce.

Polovina třídy pracuje na sestavování domečku, výrobě obyvatel a doplňků. Druhá polovina se paralelně věnuje sestavování dřevěného nábytku, který dekoruje, barví a také vyrábí doplňky.

Vzdělávací cíle programu: 

Probuzení zájmu o tvořivou a činnostní práci a její provázání s životními potřebami a potřebami společnosti. 
Vytvoření nezastupitelného místa v celostním rozvoji dítěte, protože pracuje s více oblastmi psychického rozvoje, jako jsou například znalosti a manuální dovednosti, verbální vyjadřování, představivost, vytrvalost.
Rozvíjení kooperativních a komunikativních dovedností, tolerance, řešení problémů a další. Při polytechnickém vzdělávání se děti seznamují se základy techniky a výroby, technologickými postupy, s pracovními dovednostmi a návyky, s různými materiály a nástroji.
Rozvíjení kreativity dětí při hledání vlastních pracovních postupů během pracovních činností.
Vytváření správných pracovních návyků, vlastního úsudku, správnému odhadu svých možností i posílení komunikačních i kooperativních dovedností.

Objednat program