Tento program pomůže žákům pochopit základy elektrostatiky a magnetismu.

Zdaleka nepůjde jen o „tření ebonitové tyče liščím ohonem“ a o zjišťování, k čemu se přitahuje permanentní magnet. Vedle toho máme připravenu řadu dalších aktivit, které žákům pomohou pochopit základy elektrostatiky a magnetismu.

Pomocí detektorů elektrického náboje žáci prozkoumají nabíjení různých materiálů při vzájemném elektrování. Souběžně s tím se seznámí s projevy ferromagnetismu a zjistí, zda ferromagnetické vlastnosti látek souvisejí s jejich elektrickou vodivostí. Tu budou prověřovat nejen v kontextu elektrostatiky, ale také z hlediska ustáleného elektrického proudu, aby si tím připravili porozumění podstatě vedení elektrického proudu látkou. Vzájemné přitahování nesouhlasných elektrických či magnetických polarit a vzájemné odpuzování souhlasných je sice poznatkem notoricky známým, ale také si zaslouží experimentální potvrzení. Pokud žákům zbude v rámci programu čas, mohou si třeba pohrát s Wimshurstovou indukční elektřinou, inteligentní plastelínou či ferrofluidem. Část nabízených pomůcek ale pochází z dílny našich lektorů – a některé z nich se dají snadno vyrobit i ve škole nebo doma.

Program doporučujeme pro žáky jak v 6. ročníku ZŠ (resp. v primě gymnázia), kdy se seznamují s elektrickými a magnetickými vlastnostmi látek, tak v ročníku 8. či 9. (resp. v tercii či kvartě), kdy se věnují elektromagnetickým jevům podrobněji. Pro efektivní využití programu v návaznosti na školní výuku doporučujeme přítomnost vyučujícího fyziky.

Učivo a očekávané výstupy podle RVP ZV:  elektrická a magnetická síla, elektrický náboj; žák využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet.

Objednat program