Žáci si během těchto laborek zahrají na vědce, kteří objevují vlastnosti materiálů a zkoumají některé jevy, které jsou důležité pro vyslání vesmírné rakety z naší planety Země.

Během těchto laborek se žáci například seznámí se základními metodami fyzikálního měření, vyzkouší si práci s váhami a měření vzdálenosti, zjistí, které materiály jsou magnetické a které vedou elektrický proud. Na jednom ze stanovišť se také zamyslí nad uspořádáním hvězd ve vesmíru kolem nás a vyzkouší si, jak se pohybují předměty v kosmu. Vrcholem programu je výroba vlastní papírové rakety, jejíž odpálení umožní žákům vyzkoušet si třetí Newtonův zákon v praxi.
 
Program je určen žákům, které výuka fyziky teprve čeká, tedy pro 5. a 6. třídu.

Učivo dle RVP: měření veličin, pohyby těles - pohyb přímočarý a křivočarý, Newtonovy zákony, vlastnosti zvuku - látkové prostředí jako podmínka vzniku šíření zvuku

Objednat program