V průběhu tohoto programu se žáci seznámí s pojmem hustota kapaliny. Namíchají si vlastní Archimédův koktejl složený z kapalin o různé hustotě a další pokusy.

V průběhu tohoto programu se žáci seznámí s pojmem hustota kapaliny. Namíchají si vlastní Archimédův koktejl složený z kapalin o různé hustotě a zjistí, jaký význam má hustota vody pro lodní přepravu. Dále porovnají stlačitelnost vody a vzduchu a prozkoumají tlak vody v různé hloubce. V dalších úkolech se dozvědí, co je to povrchové napětí, jakým způsobem se dá porušit, proč je důležité pro vodní organismy a také jak souvisí tvrdost vody s pěnivostí pracího prášku. Program se skládá ze dvou částí. V první probíhá laboratorní workshop a ve druhé žáci navštíví tematicky zaměřené expozice – Vodní svět a Živly. Před začátkem programu se žáci rozdělí do dvou skupin, které se v návštěvě laboratoře a expozice prostřídají.

Učivo dle RVP: Hustota, voda a tlak, povrchové napětí, tvrdost vody.

Objednat program