Během dvouhodinového laboratorního cvičení se žáci seznámí s mikroskopem a poznají funkci jeho jednotlivých částí.

Kromě klasického mikroskopu budou pracovat i s dalšími optickými přístroji (stereolupa, digitální příruční mikroskop). Sestaví mikroskop z mobilního telefonu, což jim pomůže pochopit fyzikální princip optických přístrojů. Prohlédnou si fotografie vzorků z elektronového mikroskopu a porovnají je s běžnými trvalými preparáty rostlin a živočichů. 

Objednat program