Jak dojde k výbuchu supernovy? Co všechno můžeme zjistit z konkrétního světelného spektra? Jak můžeme podomácku změřit rychlost světla? Co je to přesně stav beztíže a jak vznikne? Proč je obloha přes den modrá a při západu slunce zrudne? Co je příčinou střídání ročních období? To všechno žáci zjistí prostřednictvím vlastních laboratorních aktivit.

Program je vzhledem k obsahu a náročnosti určen primárně pro žáky devátých tříd základních škol a škol středních. Forma práce je skupinová.

Učivo dle RVP: gravitační síla, pohyby v gravitačním poli, mechanická energie, elektromagnetické záření a jeho spektrum, vlnové vlastnosti světla, Slunce a hvězdy, výzkum vesmíru.

Objednat program