Na základě dlouhodobé zpětné vazby od učitelů jsme v iQLANDII začali vnímat potřebu zabývat se matematikou jako důležitou oblastí neformálního vzdělávání. Žákům chybí motivace, často neví, jak používat matematiku v běžném životě a k čemu ji vlastně prakticky potřebují. Učitelé nemají příliš možností, jak zapojit prvky neformálního vzdělávání do výuky matematiky. Během přípravy na jednotlivé výukové hodiny nemají prostor na vymýšlení praktických činností, případně na výrobu vlastních originálních pomůcek. Aktivní učitelé jsou časově velmi vytížení a na tyto činnosti jim nezbývá čas.

Z výše uvedených důvodů jsme se rozhodli metodicky podpořit učitele a poskytnout jim příležitost k výměně zkušeností, k získání nových poznatků pro výuku matematiky, a to formou Sady nápadů k zatraktivnění výuky matematiky.

Projekt byl podpořen z výzvy „NA UČITELÍCH ZÁLEŽÍ, ROZHODNUTÍ č. 20863/2021-2.“

Ke stažení

Sada nápadů obsahuje 18 praktických tipů do hodin matematiky, níže si můžete jednotlivé tipy prohlédnout nebo stáhnout.