Intro

Vzdělávací programy

Desítky programů ze všech čtyř iQ světů přehledně na jednom místě

To je síla!

Připomeneme si, co je síla je a jak veliký je 1 newton. 

Největší část programu se budeme zabývat Newtonovými zákony pohybu a silám, které proti pohybu působí. Začneme zákonem setrvačnosti a setrváním jak v klidu, tak v pohybu. Přejdeme na názornou demonstraci zákon síly a pak si ukážeme zákon akce a reakce v praxi. Prozkoumáme na čem závisí velikost třecí síly smykového tření, porovnáme jej s třením valivým a zdůrazníme průkopnický vynález kola. Žáci zkusí najít těžiště nepravidelného tělesa. 
 
Neopomeneme se zabývat vlivem rozložení hmoty tělesa na rychlost rotace.
Dáme si i jednu adrenalinovou soutěž v přetahování žáků, která jim pomůže pochopit rozklad sil a důležitost působit silou ve směru zamýšleného pohybu.

Učivo dle RVP: Gravitační pole a gravitační síla, tlaková síla a tlak - vztah mezi tlakovou silou, tlakem a obsahem plochy, na niž síla působí, třecí síla - smykové tření, ovlivňování velikosti třecí síly v praxi, výslednice dvou sil, Newtonovy zákony - první, druhý (kvalitativně), třetí, těžiště.

Typ programu
Science show
Cílové předměty
Fyzika
Vhodné pro ročníky
Cena
50 Kč
Délka programu
40 min.
Počet osob
20 - 50
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace