Živě uváděný pořad se věnuje základním procesům, které předcházely vzniku nám známého života ve vesmíru.

Pořad se dotkne se teorií vzniku a vývoje vesmíru, životních cyklů hvězd s ohledem na tvorbu chemických prvků, potřebných pro stavbu živých organismů. Na řadu přijde i tematika supernov, mlhovin či objektů s extrémní hustotou, jakými jsou neutronové hvězdy a černé díry. Jaké je naše místo ve vesmíru a můžeme v něm být skutečně sami? Jak jsme na tom s hledáním planet, podobných Zemi? A co mají lidé společného s obřími koulemi žhavého plazmatu, kterým říkáme hvězdy?

Objednat program