Živě uváděný pořad z dílny Planetária Liberec, který se věnuje nejen našim možnostem cestování k blízkým i vzdáleným vesmírným horizontům.

Kde ve vesmíru již lidstvo zanechalo stopu, kde ji v blízké budoucnosti plánuje zanechat a kam se prozatím může dostat jen v odvážných představách? Cesta ze Země až na konec viditelného vesmíru, odhalující mrazivé končiny naší Sluneční soustavy, svět mlhovin, černých děr a galaxií, zajímavě počiny lidstva v oblasti průzkumu vesmíru i zajímavosti z nedávné minulosti.
 
Pořad prokládán zajímavými experimenty s astrofyzikální tematikou – zakřivení časoprostoru, rozpínání vesmíru, rozptyl světla v atmosféře.

Objednat program