Intro

Vzdělávací programy

Desítky programů ze všech čtyř iQ světů přehledně na jednom místě

Hravá voda

V programu jsou experimentálně ukázány fyzikální jevy a veličiny jako nestlačitelnost kapalin, Pascalův zákon, hydrostatický tlak, měrná tepelná kapacita, vliv atmosférického tlaku na teplotu varu, povrchové napětí a konečně i hustota, k jejímuž pochopení nám pomůže mj. efektní smíchání kapalného dusíku s vroucí vodou.

Demonstraci pokusů začneme nestlačitelností kapalin a využitím tohoto jevu v hydraulických zařízeních. Přejdeme na Pascalův zákon, platný pro kapaliny v uzavřených nádobách, a hydrostatický tlak, známý z nádob otevřených.

Žáci si sami vyzkouší, že voda může díky velké měrné tepelné kapacitě pojmout značné množství tepla, a uvidí, že teplota varu kapalin závisí na okolním atmosférickém tlaku.

Několika pokusy žákům předvedeme důsledky povrchového napětí: na vodní hladině se udrží i předměty s větší hustotou, než má voda, sítko znemožní vytékání vody z nádoby, lektor vytvoří tajuplnou kuličku z vody.
V poslední fázi přejdeme k vysvětlení problematického termínu hustota. V mikrovlnce necháme zvětšit balónek plný vody. V odměrném válci ukážeme proudění teplé vody vzhůru, které je hnacím motorem mořských proudů, stejně jako je vzestupné proudění teplého vzduchu příčinou větru. Pomocí jednoduchého experimentu odvodíme Archimédův zákon a velkolepou explozí předvedeme, jak se mění objem studeného kapalného dusíku při kontaktu s horkou vodou.

Učivo dle RVP: Přeměny skupenství - skupenské teplo, vypařování, hlavní faktory ovlivňující vypařování a teplotu varu kapaliny, Pascalův zákon - hydraulická zařízení, hydrostatický tlak - souvislost mezi hydrostatickým tlakem a hloubkou, Archimédův zákon - vztlaková síla, povrchové napětí, index lomu.

Typ programu
Science show
Cílové předměty
Fyzika
Vhodné pro ročníky
Cena
50 Kč
Délka programu
40 min.
Počet osob
20 - 50
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace