Zdá se, že používáte zastaralý prohlížeč, jenž nepodporuje moderní technologie pro zobrazování obsahu na webu, proto stránky nemusí vypadat či fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Nastavení cookies

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

To nám pomáhá poskytovat vám nejlepší možné služby a nabídky.

Nakup lístky se slevou až 20% a přijď si otestovat své znalosti!
Zobrazit vstupenky
Intro

Vzdělávací programy

Desítky programů ze všech čtyř iQ světů přehledně na jednom místě

Filtr programů
Voyager
Voyager
Zažijte jeden z nejzajímavějších příběhů lidské historie. Připojte se k výpravě dvou sond, které od svého vypuštění v roce 1977 prozkoumaly nejen světy vzdálených plynných obrů: Jupiteru, Saturnu, Uranu a Neptunu, ale vydaly se i dále, do mezihvězdného prostoru. Bude poselství mimozemským civilizacím, které nesou na svých palubách, náš první kontakt s nimi?
Zeměpis
Vhodné pro:
Mineralogický detektiv - Novinka
Mineralogický detektiv - Novinka
Program se skládá z několika stanovišť zabývajících se vlastnostmi minerálů. Na každém stanovišti je příslušný soubor minerálů a odpovídající doprovodná aktivita. K řadě aktivit využíváme jedinečné pomůcky vlastní výroby. 
Chemie
Přírodověda
Vhodné pro:
Matematicon - Novinka
Matematicon - Novinka
Cílem programu je řešit matematické úlohy s využitím exponátů v nové expozici MatematiUm. Žáci mohou používat jednotlivé exponáty, a tím se inspirovat a motivovat k řešení jednotlivých úloh tak, jak to ve škole není možné. Naše expozice nabízí exponáty využitelné napříč jednotlivými ročníky, proto je tento program vhodný pro žáky prvního a druhého stupně základní školy ale i pro školy střední.
Všeobecné
Vhodné pro:
Lovci dezinformací - Novinka
Lovci dezinformací - Novinka
Online svět je stále rychlejší a navržen tak, aby čím dál tím víc upoutal naši pozornost. Proto je užitečné vyhradit si se třídou čas na vědomou práci s informacemi a zamyslet se nad způsoby, kterými nám jsou mediální sdělení předkládána.
Všeobecné
Vhodné pro:
Věřte - nevěřte - Novinka
Věřte - nevěřte - Novinka
Trochu jiná laborka, zaměřená nikoli na konkrétní vzdělávací obsah, ale na zážitky z hravého bádání a objevování.
Fyzika
Vhodné pro:
Jedlá chemie - Novinka
Jedlá chemie - Novinka
Ač se to na první pohled nezdá, kuchyně a vaření je jeden velký chemický kolotoč!
Přírodověda
Vhodné pro:
Mise duha - Novinka
Mise duha - Novinka
Vydejte se s námi na MISI DUHA. Vhodné pro všechny badatele, kteří rádi zkoumají barvy a světlo.
Prvouka
Vhodné pro:
Malý ChemiQ - Novinka
Malý ChemiQ - Novinka
Program určený pro chemické nováčky - přijďte si se žáky vyzkoušet první pokusy v naší chemické laborce.
Přírodověda
Vhodné pro:
Vyrábění ze dřeva - Novinka
Vyrábění ze dřeva - Novinka
Cílem programu je seznámit žáky s truhlářskou a designerskou prací v duchu polytechnického vzdělávání.  Každé dítě si vyrobí svou originální dřevěnou lodičku s pohonem. Prostor bude i pro kreativitu a výtvarné vyjádření při vytváření lodních doplňků. 
Všeobecné
Vhodné pro:
Únik z rostlinné buňky
Únik z rostlinné buňky
Únik z rostlinné buňky probíhá formou 2hodinové únikové hry, kde se podíváme pod „povrch“ rostlin, tedy na rostlinnou buňku a funkce jejích jednotlivých organel.
Biologie
Přírodověda
Vhodné pro:
Průzkumníci
Průzkumníci
Náš NOVÝ vzdělávací program PRŮZKUMNÍCI v laboratoři B v iQPARKU se zaměřuje na zkoumání vlastností látek, tvarů, barev. 
Prvouka
Vhodné pro:
Mapa lidského těla
Mapa lidského těla
Program se skládá z několika stanovišť zabývajících se orgánovými soustavami člověka. Na každém stanovišti je příslušný anatomický model a odpovídající doprovodná aktivita. K řadě aktivit využíváme jedinečné pomůcky vlastní výroby.
Biologie
Přírodověda
Vhodné pro:
Základy robotiky
Základy robotiky
Cílem programu je rozvoj informatického myšlení, digitální gramotnosti, základních programovacích dovedností. 
Všeobecné
Vhodné pro:
Síla a pohyb
Síla a pohyb
V tomto programu žáci využijí Newtonovy zákony k tomu, aby porozuměli prováděným pokusům. Například rozhodnou, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému tělesu nebo určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich velikost, směry a výslednici.
Fyzika
Vhodné pro:
Recyklační laboratoř
Recyklační laboratoř
Recyklační laboratoř je zaměřená na odpady, jejich následné zpracování a problémy, které souvisí se znečišťováním životního prostředí. Vedle stanovišť, která se věnují přímo třídění odpadů a jejich následné recyklaci, jsou zde i stanoviště, na kterých si žáci vyrobí ruční papír nebo salmiakový článek.
Přírodověda
Vhodné pro:
Vesmírní parťáci: světelná mise
Vesmírní parťáci: světelná mise
Uvádíme nový pořad, který zaujme zajímavým propojením vesmíru a optiky.
Fyzika
Zeměpis
Vhodné pro:
Výroba společenských her
Výroba společenských her
Cílem programu vyrobit sadu společenských her, do akce jde cel á třída. Žáci se seznámí s truhlářskou, kreativní i designerskou prací, jednoduše polytechnika se vším všudy. A hry si odnášíte s sebou do ZŠ.
Všeobecné
Vhodné pro:
Výroba domečku
Výroba domečku
Cílem programu je společně postavit dů m ze d řeva, do akce jde cel á třída. Děti se seznámí s truhlářskou, kreativní i designerskou prací, jednoduše polytechnick á výchova se vším všudy. A domeček si odnášíte s sebou do MŠ. 
Všeobecné
Vhodné pro:
Do nitra atomu
Do nitra atomu
Během 60minutového laboratorního programu se žáci seznámí se stavbou atomu a se základními principy radioaktivity.  
Chemie
Fyzika
Vhodné pro:
Chemické závody
Chemické závody
Laboratorní program se zaměřuje na faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí. Žáci při něm provedou několik „závodů“ různých reakčních směsí. 
Chemie
Vhodné pro:
Stříbrná horečka
Stříbrná horečka
Tento program je vhodný pro nadšené chemiky, kteří již mají s prací v laboratoři nějaké zkušenosti. Žáci při něm projdou cestou vedoucí od dusičnanu stříbrného až k čistému stříbru. 
Chemie
Vhodné pro:
Život rostlin
Život rostlin
Botanický laboratorní workshop, ve kterém se žáci seznámí s mnoha zástupci rostlinné říše. Nezbytnou součástí workshopu je práce s mikroskopy, laboratorními nástroji a originálními pomůckami naší vlastní výroby. 
Biologie
Přírodověda
Vhodné pro:
Roboti
Roboti
Nebojte se robotů, ukážeme dětem, jak fungují.
Prvouka
Vhodné pro:
Elektrické a magnetické vlastnosti látek
Elektrické a magnetické vlastnosti látek
Tento program pomůže žákům pochopit základy elektrostatiky a magnetismu.
Fyzika
Vhodné pro:
Plotr
Plotr
Cílem programu je pochopení základů vektorové grafiky a její užití při návrhu a tvorbě potištěného trička.
Všeobecné
Vhodné pro:
Živák - Vesmírný zvěřinec
Živák - Vesmírný zvěřinec
Pořad pro nejmenší astronomy. Kombinace živě moderovaného pořadu a animované pohádky.
Všeobecné
Vhodné pro:
Práce se dřevem / Laser
Práce se dřevem / Laser
Cílem programu je žáky prakticky seznámit s vektorovou grafikou, řezáním a gravírováním pomocí laseru. Žáci se také seznámí se základy truhlářské práce a rozvinou svou manuální zručnost.
Všeobecné
Vhodné pro:
Tajemství mikrosvěta
Tajemství mikrosvěta
Během dvouhodinového laboratorního cvičení se žáci seznámí s mikroskopem a poznají funkci jeho jednotlivých částí.
Biologie
Vhodné pro:
Voda
Voda
V průběhu laboratorních prací žáci změří různé fyzikální a chemické vlastnosti kapalin, především vody.
Fyzika
Vhodné pro:
Hmyzouni
Hmyzouni
Která noha je kráčivá a která plovací? Jak funguje uspořádání společenství v termitišti nebo kde má včela medonosná jedový váček? Na tyto otázky se žáci pokusí během laborek nalézt odpovědi. 
Biologie
Vhodné pro:
Vesmírná mise
Vesmírná mise
Žáci si během těchto laborek zahrají na vědce, kteří objevují vlastnosti materiálů a zkoumají některé jevy, které jsou důležité pro vyslání vesmírné rakety z naší planety Země.
Přírodověda
Vhodné pro:
Jednoduché obvody
Jednoduché obvody
Intenzivní laboratorní program, při kterém se žáci seznámí s elektrotechnickými součástkami a jejich značkami, naučí se prakticky sestavit různé typy obvodů (paralelní a sériový) a na závěr programu proměří voltampérovou charakteristiku žárovky.
Fyzika
Vhodné pro:
Vidíme a pozorujeme
Vidíme a pozorujeme
Rozklad světla optickým hranolem,spektrum viditelného světla, aditivní a subtraktivní skládání barev, stavba oka, funkce oka, fyzikální princip vidění, zrak, periferní a prostorové vidění, optické klamy.
Biologie
Fyzika
Vhodné pro:
Energie
Energie
Žáci se tu seznámí s nejdůležitějšími prostředky získávání elektrické energie: dynamem, resp. alternátorem, chemickými články a fotovoltaikou.
Chemie
Fyzika
Vhodné pro:
Biochemie II.
Biochemie II.
Během cca dvouhodinového laboratorního cvičení projdou žáci čtyři zdvojená stanoviště. Několika způsoby otestují stabilitu vitaminu C, provedou separaci vzorku vlastní DNA nebo prozkoumají rychlost chemických reakcí. 
Biologie
Chemie
Vhodné pro:
Biochemie I.
Biochemie I.
Laborka nabízí tři zdvojená stanoviště: jodometrii vitamínu C, trávení škrobů a chromatografii rostlinných barviv. Během plnění úkolů si žáci osvojí techniku titrace, základní chemickou analýzu a znalosti metabolických procesů. 
Biologie
Chemie
Vhodné pro:
Nanosvět
Nanosvět
Laborky se skládají ze dvou částí. Úvodní přednáška žáky seznámí s nanotechnologiemi jako perspektivním novým oborem, vlastní laboratorní cvičení pak propojí poznatky z fyziky, chemie, biologie a materiálového inženýrství s praktickým využitím nanotechnologií. 
Chemie
Fyzika
Vhodné pro:
Separační metody
Separační metody
Žáci se setkají s různými druhy směsí a zaměří se na oddělení jejich složek.
Chemie
Vhodné pro:
Astrofyzika
Astrofyzika
Jak dojde k výbuchu supernovy? Co všechno můžeme zjistit z konkrétního světelného spektra? Jak můžeme podomácku změřit rychlost světla? Co je to přesně stav beztíže a jak vznikne? Proč je obloha přes den modrá a při západu slunce zrudne? Co je příčinou střídání ročních období? To všechno žáci zjistí prostřednictvím vlastních laboratorních aktivit.
Fyzika
Vhodné pro:
Fantom vesmíru: Hon na temnou hmotu
Fantom vesmíru: Hon na temnou hmotu
Snímek "Fantom vesmíru: Hon na temnou hmotu" se věnuje fenoménu temné hmoty a způsobu, jakým jej vědci zkoumají.
Fyzika
Přírodověda
Vhodné pro:
Živák - Všichni jsme hvězdy
Živák - Všichni jsme hvězdy
Živě uváděný pořad se věnuje základním procesům, které předcházely vzniku nám známého života ve vesmíru. 
Chemie
Fyzika
Vhodné pro:
Živák - Vesmírné horizonty
Živák - Vesmírné horizonty
Živě uváděný pořad z dílny Planetária Liberec, který se věnuje nejen našim možnostem cestování k blízkým i vzdáleným vesmírným horizontům. 
Fyzika
Vhodné pro:
Živák - Země v pohybu
Živák - Země v pohybu
Program se věnuje pohybům Země a jejich důsledkům. Žáci a studenti si originálním způsobem upevní znalosti v mnoha tématech.
Biologie
Fyzika
Zeměpis
Vhodné pro:
Živák - Sluneční soustavou
Živák - Sluneční soustavou
Galaxie, naše místo v Galaxii, vesmírné vzdálenosti, vznik Sluneční soustavy, formování planet, velikosti planet a hvězd, noční obloha ze Země, Neptunu a jiných míst vesmíru, vícenásobné hvězdy.
Biologie
Fyzika
Přírodověda
Zeměpis
Vhodné pro:
Úsvit kosmického věku
Úsvit kosmického věku
Film sleduje počáteční nesmělé krůčky lidstva, které zatoužilo letět ke hvězdám, a to od startu prvního Sputniku, přes přistání Neila Armstronga na Měsíci, až po dobu současnou s komerčními lety do vesmíru či na jiné planety.
Fyzika
Prvouka
Přírodověda
Zeměpis
Vhodné pro:
Soumrak dinosaurů
Soumrak dinosaurů
Létali nad zemí před desítkami milionů let. Vzneste se do oblak s nimi a objevte počátky létání!​
Biologie
Fyzika
Prvouka
Přírodověda
Zeměpis
Vhodné pro:
Přírodní výběr
Přírodní výběr
Projekce vhodně doplňuje tematiku vývoje života na Zemi. Žáci se stanou společníky Charlese Darwina na jeho výzkumných cestách, při kterých se rodila evoluční teorie.
Biologie
Prvouka
Přírodověda
Vhodné pro:
Planety
Planety
Kdy a jak se zrodila sluneční soustava? Vydejte se na pouť po jednotlivých planetách.
Biologie
Fyzika
Zeměpis
Vhodné pro:
Astronaut
Astronaut
Film dokumentuje výcvik astronautů a techniku, potřebnou k jejich pobytu na oběžné dráze kolem Země.
Biologie
Fyzika
Přírodověda
Vhodné pro:
Cesta časem
Cesta časem
14 miliard let trvající existenci vesmíru zmenšená na pouhý rok - s Velkým třeskem v první lednové a s přítomností v poslední prosincové sekundě.
Biologie
Fyzika
Přírodověda
Vhodné pro:
Vodnická laboratoř
Vodnická laboratoř
V průběhu tohoto programu se žáci seznámí s pojmem hustota kapaliny. Namíchají si vlastní Archimédův koktejl složený z kapalin o různé hustotě a další pokusy.
Přírodověda
Vhodné pro:
Neposedná voda
Neposedná voda
Jaké jsou základní vlastnosti vody, odkud se voda bere, proč je dobré ji chránit a jak s ní šetřit? Program plný zajímavých vodních pokusů, které si mohou děti samy vyzkoušet. 
Prvouka
Vhodné pro:
Lidské smysly pro mladší
Lidské smysly pro mladší
Nejmenší badatelé se pod vedením našich zkušených lektorů ponoří do světa zajímavých pokusů a klamů, díky kterým otestují své smysly - chuť, čich, hmat, zrak i sluch.
Prvouka
Vhodné pro:
Lidské smysly pro 4. a 5. třídu
Lidské smysly pro 4. a 5. třídu
V rámci tohoto programu žáci otestují jednotlivé smysly. Zjistí, jak správně funguje jejich čich, chuť a hmat.
Přírodověda
Vhodné pro:
3D tisk
3D tisk
Cílem programu je seznámit žáky s principem a možnostmi 3D tisku, rozvoj prostorové představivosti a matematické gramotnosti, prostorová geometrie
Všeobecné
Vhodné pro:
Živák - Vesmír pro nejmenší
Živák - Vesmír pro nejmenší
Sluneční soustava, Slunce, Země, Galaxie,vznik Sluneční soustavy, pohyb Slunce po obloze, střídání dne a noci, noční obloha
Prvouka
Přírodověda
Vhodné pro:
Radioaktivita pro SŠ 
Radioaktivita pro SŠ 
Při tomto programu budou žáci pracovat přímo se zdroji radioaktivního záření, samozřejmě bezpečnými, a budou je zkoumat pomocí částicové kamery MX-10 a souprav Gamabeta.
Chemie
Fyzika
Vhodné pro:
Velká science show
Velká science show
Soubor zábavných experimentů z chemie a fyziky, které mají hlavně motivační charakter a silný "WOW" efekt.
Chemie
Fyzika
Prvouka
Přírodověda
Vhodné pro: