Zdá se, že používáte zastaralý prohlížeč, jenž nepodporuje moderní technologie pro zobrazování obsahu na webu, proto stránky nemusí vypadat či fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Nastavení cookies

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

To nám pomáhá poskytovat vám nejlepší možné služby a nabídky.

Nakup lístky se slevou až 20% a přijď si otestovat své znalosti!
Zobrazit vstupenky
Intro

Vzdělávací programy

Desítky programů ze všech čtyř iQ světů přehledně na jednom místě

Filtr programů
Průzkumníci
Průzkumníci
Náš NOVÝ vzdělávací program PRŮZKUMNÍCI v laboratoři B v iQPARKU se zaměřuje na zkoumání vlastností látek, tvarů, barev. 
Prvouka
Vhodné pro:
NOVINKA - Mapa lidského těla
NOVINKA - Mapa lidského těla
Program se skládá z několika stanovišť zabývajících se orgánovými soustavami člověka. Na každém stanovišti je příslušný anatomický model a odpovídající doprovodná aktivita. K řadě aktivit využíváme jedinečné pomůcky vlastní výroby.
Biologie
Přírodověda
Vhodné pro:
Základy robotiky
Základy robotiky
Cílem programu je rozvoj informatického myšlení, digitální gramotnosti, základních programovacích dovedností. 
Všeobecné
Vhodné pro:
NOVINKA - Síla a pohyb
NOVINKA - Síla a pohyb
V tomto programu žáci využijí Newtonovy zákony k tomu, aby porozuměli prováděným pokusům. Například rozhodnou, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému tělesu nebo určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich velikost, směry a výslednici.
Fyzika
Vhodné pro:
NOVINKA - Recyklační laboratoř
NOVINKA - Recyklační laboratoř
Recyklační laboratoř je zaměřená na odpady, jejich následné zpracování a problémy, které souvisí se znečišťováním životního prostředí. Vedle stanovišť, která se věnují přímo třídění odpadů a jejich následné recyklaci, jsou zde i stanoviště, na kterých si žáci vyrobí ruční papír nebo salmiakový článek.
Přírodověda
Vhodné pro:
NOVINKA - Vesmírní parťáci: světelná mise
NOVINKA - Vesmírní parťáci: světelná mise
Uvádíme nový pořad, který zaujme zajímavým propojením vesmíru a optiky.
Fyzika
Zeměpis
Vhodné pro:
NOVINKA - Výroba společenských her
NOVINKA - Výroba společenských her
Cílem programu vyrobit sadu společenských her, do akce jde cel á třída. Žáci se seznámí s truhlářskou, kreativní i designerskou prací, jednoduše polytechnika se vším všudy. A hry si odnášíte s sebou do ZŠ.
Všeobecné
Vhodné pro:
NOVINKA - Výroba domečku
NOVINKA - Výroba domečku
Cílem programu je společně postavit dů m ze d řeva, do akce jde cel á třída. Děti se seznámí s truhlářskou, kreativní i designerskou prací, jednoduše polytechnick á výchova se vším všudy. A domeček si odnášíte s sebou do MŠ. 
Všeobecné
Vhodné pro:
NOVINKA - Do nitra atomu
NOVINKA - Do nitra atomu
Během 90minutového laboratorního programu se žáci seznámí se stavbou atomu a se základními principy radioaktivity.  
Chemie
Fyzika
Vhodné pro:
NOVINKA - Chemické závody
NOVINKA - Chemické závody
Laboratorní program se zaměřuje na faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí. Žáci při něm provedou několik „závodů“ různých reakčních směsí. 
Chemie
Vhodné pro:
NOVINKA - Stříbrná horečka
NOVINKA - Stříbrná horečka
Tento program je vhodný pro nadšené chemiky, kteří již mají s prací v laboratoři nějaké zkušenosti. Žáci při něm projdou cestou vedoucí od dusičnanu stříbrného až k čistému stříbru. 
Chemie
Vhodné pro:
NOVINKA - Život rostlin
NOVINKA - Život rostlin
Botanický laboratorní workshop, ve kterém se žáci seznámí s mnoha zástupci rostlinné říše. Nezbytnou součástí workshopu je práce s mikroskopy, laboratorními nástroji a originálními pomůckami naší vlastní výroby. 
Biologie
Přírodověda
Vhodné pro:
NOVINKA - Únik z rostlinné buňky
NOVINKA - Únik z rostlinné buňky
Únik z rostlinné buňky probíhá formou 2,5 hodinové únikové hry, kde se podíváme pod „povrch“ rostlin, tedy na rostlinnou buňku a funkce jejích jednotlivých organel.
Biologie
Přírodověda
Vhodné pro:
Roboti
Roboti
Nebojte se robotů, ukážeme dětem, jak fungují.
Prvouka
Vhodné pro:
NOVINKA - Elektrické a magnetické vlastnosti látek
NOVINKA - Elektrické a magnetické vlastnosti látek
Tento program pomůže žákům pochopit základy elektrostatiky a magnetismu.
Fyzika
Vhodné pro:
Plotr
Plotr
Cílem programu je pochopení základů vektorové grafiky a její užití při návrhu a tvorbě potištěného trička.
Všeobecné
Vhodné pro:
Živák - Vesmírný zvěřinec
Živák - Vesmírný zvěřinec
Pořad pro nejmenší astronomy. Kombinace živě moderovaného pořadu a animované pohádky.
Všeobecné
Vhodné pro:
Práce se dřevem / Laser
Práce se dřevem / Laser
Cílem programu je žáky prakticky seznámit s vektorovou grafikou, řezáním a gravírováním pomocí laseru. Žáci se také seznámí se základy truhlářské práce a rozvinou svou manuální zručnost.
Všeobecné
Vhodné pro:
Tajemství mikrosvěta
Tajemství mikrosvěta
Během dvouhodinového laboratorního cvičení se žáci seznámí s mikroskopem a poznají funkci jeho jednotlivých částí.
Biologie
Vhodné pro:
Voda
Voda
V průběhu laboratorních prací žáci změří hustotu pomocí hustoměru a vysvětlí jeho fungování. Na základě naměřených hodnot rozhodnou o vzájemném uspořádání vrstev nemísitelných kapalin různé hustoty
Chemie
Fyzika
Vhodné pro:
Člověk a jeho schopnosti
Člověk a jeho schopnosti
Během laboratorního cvičení žáci změří svůj krevní tlak a puls. Zjistí, kolik krve přečerpá jejich srdce za minutu a také si ověří, jak je činnost srdce ovlivněna fyzickou námahou.
Biologie
Fyzika
Vhodné pro:
Hmyzouni
Hmyzouni
Která noha je kráčivá a která plovací? Jak funguje uspořádání společenství v termitišti nebo kde má včela medonosná jedový váček? Na tyto otázky se žáci pokusí během laborek nalézt odpovědi. 
Biologie
Vhodné pro:
Vesmírná mise
Vesmírná mise
Žáci si během těchto laborek zahrají na vědce, kteří objevují vlastnosti materiálů a zkoumají některé jevy, které jsou důležité pro vyslání vesmírné rakety z naší planety Země.
Přírodověda
Vhodné pro:
NOVINKA - Jednoduché obvody
NOVINKA - Jednoduché obvody
Intenzivní laboratorní program, při kterém se žáci seznámí s elektrotechnickými součástkami a jejich značkami, naučí se prakticky sestavit různé typy obvodů (paralelní a sériový) a na závěr programu proměří voltampérovou charakteristiku žárovky.
Fyzika
Vhodné pro:
Vidíme a pozorujeme
Vidíme a pozorujeme
Rozklad světla optickým hranolem,spektrum viditelného světla, aditivní a subtraktivní skládání barev, stavba oka, funkce oka, fyzikální princip vidění, zrak, periferní a prostorové vidění, optické klamy.
Biologie
Fyzika
Vhodné pro:
Svět pod mikroskopem
Svět pod mikroskopem
Žáci si v tomto programu připomenou práci s mikroskopem a jeho stavbu. Během laborek prozkoumají preparáty z rostlinné a živočišné sféry, pod specializovanými zvětšovacími přístroji objeví mikrostruktury na povrchu různých materiálů nebo si sestaví mikroskop s využitím vlastního mobilu. 
Biologie
Vhodné pro:
Energie
Energie
Studenti zjistí, jaká je závislost napětí fotovoltaického článku na intenzitě jeho osvícení a úhlu dopadu paprsků.V rámci těchto laborek žáci provedou a vyhodnotí několik experimentů, při nichž dochází k přenosu energie či přeměně její formy. Na dalších stanovištích porovnají účinnost různých způsobů, jak bránit únikům energie, a seznámí se s energetickou bilancí chemických reakcí.
Chemie
Fyzika
Vhodné pro:
ChemiQ
ChemiQ
Během zhruba dvouhodinového laboratorního cvičení projdou žáci celkem osm stanovišť, na kterých si sami ve skupinkách vyzkouší práci s chemickým nádobím a různými chemikáliemi.
Chemie
Vhodné pro:
Biochemie II.
Biochemie II.
Během cca dvouhodinového laboratorního cvičení projdou žáci čtyři zdvojená stanoviště. Několika způsoby otestují stabilitu vitaminu C, provedou separaci vzorku vlastní DNA nebo prozkoumají rychlost chemických reakcí. 
Biologie
Chemie
Vhodné pro:
Biochemie I.
Biochemie I.
Laborka nabízí tři zdvojená stanoviště: jodometrii vitamínu C, trávení škrobů a chromatografii rostlinných barviv. Během plnění úkolů si žáci osvojí techniku titrace, základní chemickou analýzu a znalosti metabolických procesů. 
Biologie
Chemie
Vhodné pro:
Nanosvět
Nanosvět
Laborky se skládají ze dvou částí. Úvodní přednáška žáky seznámí s nanotechnologiemi jako perspektivním novým oborem, vlastní laboratorní cvičení pak propojí poznatky z fyziky, chemie, biologie a materiálového inženýrství s praktickým využitím nanotechnologií. 
Biologie
Chemie
Fyzika
Vhodné pro:
Forenzní workshop
Forenzní workshop
Žáci během laborek probádají několik modelových míst činu, na nichž se seznámí s forenzními metodami používanými v praxi. Nebude chybět daktyloskopie, izolace vzorku DNA, forenzní entomologie nebo zkoumání kosterní soustavy. 
Biologie
Chemie
Vhodné pro:
Separační metody
Separační metody
Žáci se setkají s různými druhy směsí a zaměří se na oddělení jejich složek.
Chemie
Vhodné pro:
Astrofyzika
Astrofyzika
Jak dojde k výbuchu supernovy? Co všechno můžeme zjistit z konkrétního světelného spektra? Jak můžeme podomácku změřit rychlost světla? Co je to přesně stav beztíže a jak vznikne? Proč je obloha přes den modrá a při západu slunce zrudne? Co je příčinou střídání ročních období? To všechno žáci zjistí prostřednictvím vlastních laboratorních aktivit.
Fyzika
Vhodné pro:
Novinka - Fantom vesmíru: Hon na temnou hmotu
Novinka - Fantom vesmíru: Hon na temnou hmotu
Snímek "Fantom vesmíru: Hon na temnou hmotu" se věnuje fenoménu temné hmoty a způsobu, jakým jej vědci zkoumají.
Fyzika
Přírodověda
Vhodné pro:
Živák - Všichni jsme hvězdy
Živák - Všichni jsme hvězdy
Živě uváděný pořad se věnuje základním procesům, které předcházely vzniku nám známého života ve vesmíru. 
Chemie
Fyzika
Vhodné pro:
Živák - Vesmírné horizonty
Živák - Vesmírné horizonty
Živě uváděný pořad z dílny Planetária Liberec, který se věnuje nejen našim možnostem cestování k blízkým i vzdáleným vesmírným horizontům. 
Fyzika
Vhodné pro:
Živák - Země v pohybu
Živák - Země v pohybu
Program se věnuje pohybům Země a jejich důsledkům. Žáci a studenti si originálním způsobem upevní znalosti v mnoha tématech.
Biologie
Fyzika
Zeměpis
Vhodné pro:
Živák - Sluneční soustavou
Živák - Sluneční soustavou
Galaxie, naše místo v Galaxii, vesmírné vzdálenosti, vznik Sluneční soustavy, formování planet, velikosti planet a hvězd, noční obloha ze Země, Neptunu a jiných míst vesmíru, vícenásobné hvězdy.
Biologie
Fyzika
Přírodověda
Zeměpis
Vhodné pro:
Úsvit kosmického věku
Úsvit kosmického věku
Film sleduje počáteční nesmělé krůčky lidstva, které zatoužilo letět ke hvězdám, a to od startu prvního Sputniku, přes přistání Neila Armstronga na Měsíci, až po dobu současnou s komerčními lety do vesmíru či na jiné planety.
Fyzika
Prvouka
Přírodověda
Zeměpis
Vhodné pro:
Soumrak dinosaurů
Soumrak dinosaurů
Létali nad zemí před desítkami milionů let. Vzneste se do oblak s nimi a objevte počátky létání!​
Biologie
Fyzika
Prvouka
Přírodověda
Zeměpis
Vhodné pro:
Přírodní výběr
Přírodní výběr
Projekce vhodně doplňuje tematiku vývoje života na Zemi. Žáci se stanou společníky Charlese Darwina na jeho výzkumných cestách, při kterých se rodila evoluční teorie.
Biologie
Prvouka
Přírodověda
Vhodné pro:
Planety
Planety
Kdy a jak se zrodila sluneční soustava? Vydejte se na pouť po jednotlivých planetách.
Biologie
Fyzika
Zeměpis
Vhodné pro:
Astronaut
Astronaut
Film dokumentuje výcvik astronautů a techniku, potřebnou k jejich pobytu na oběžné dráze kolem Země.
Biologie
Fyzika
Přírodověda
Vhodné pro:
Cesta časem
Cesta časem
14 miliard let trvající existenci vesmíru zmenšená na pouhý rok - s Velkým třeskem v první lednové a s přítomností v poslední prosincové sekundě.
Biologie
Fyzika
Přírodověda
Vhodné pro:
Vodnická laboratoř
Vodnická laboratoř
V průběhu tohoto programu se žáci seznámí s pojmem hustota kapaliny. Namíchají si vlastní Archimédův koktejl složený z kapalin o různé hustotě a další pokusy.
Přírodověda
Vhodné pro:
Neposedná voda
Neposedná voda
Jaké jsou základní vlastnosti vody, odkud se voda bere, proč je dobré ji chránit a jak s ní šetřit? Program plný zajímavých vodních pokusů, které si mohou děti samy vyzkoušet. 
Prvouka
Vhodné pro:
Lidské smysly pro mladší
Lidské smysly pro mladší
Nejmenší badatelé se pod vedením našich zkušených lektorů ponoří do světa zajímavých pokusů a klamů, díky kterým otestují své smysly - chuť, čich, hmat, zrak i sluch.
Prvouka
Vhodné pro:
Lidské smysly pro starší
Lidské smysly pro starší
V rámci tohoto programu žáci otestují jednotlivé smysly. Zjistí, jak správně funguje jejich čich, chuť a hmat.
Přírodověda
Vhodné pro:
3D tisk
3D tisk
Cílem programu je seznámit žáky s principem a možnostmi 3D tisku, rozvoj prostorové představivosti a matematické gramotnosti, prostorová geometrie
Všeobecné
Vhodné pro:
Živák - Vesmír pro nejmenší
Živák - Vesmír pro nejmenší
Sluneční soustava, Slunce, Země, Galaxie,vznik Sluneční soustavy, pohyb Slunce po obloze, střídání dne a noci, noční obloha
Prvouka
Přírodověda
Vhodné pro:
Radioaktivita
Radioaktivita
Během programu žáci prozkoumají problematiku radioaktivity, ionizujícího záření i jejich využití v energetice.
Chemie
Fyzika
Vhodné pro:
Velká science show
Velká science show
Soubor zábavných experimentů z chemie a fyziky, které mají hlavně motivační charakter a silný "WOW" efekt.
Chemie
Fyzika
Prvouka
Přírodověda
Vhodné pro: