Intro

Vzdělávací programy

Desítky programů ze všech čtyř iQ světů přehledně na jednom místě

Filtr programů
NOVINKA - Zaostřeno na optiku
NOVINKA - Zaostřeno na optiku
Optika, to zdaleka nejsou jen čočky a zrcadla – i když samozřejmě ony také. K optice, na kterou zaostříme v tomto programu, dále patří typy zdrojů světla, barvy, lidský zrak, určité moderní technologie přenosu informací a leccos dalšího ze světa, v němž žijeme.
Biologie
Fyzika
Vhodné pro:
Tajemství mikrosvěta
Tajemství mikrosvěta
Během dvouhodinového laboratorního cvičení se žáci seznámí s mikroskopem a poznají funkci jeho jednotlivých částí.
Biologie
Vhodné pro:
Slyšíme a posloucháme
Slyšíme a posloucháme
Při tomto laboratorním cvičení si žáci samostatně změří rychlost zvuku ve vzduchu. Dále se zaměří na hlasitost zvuku a pokusí se vymyslet různé způsoby, jak hlasitost snížit.
Biologie
Fyzika
Vhodné pro:
Voda
Voda
V průběhu laboratorních prací žáci změří hustotu pomocí hustoměru a vysvětlí jeho fungování. Na základě naměřených hodnot rozhodnou o vzájemném uspořádání vrstev nemísitelných kapalin různé hustoty
Chemie
Fyzika
Vhodné pro:
Člověk a jeho schopnosti
Člověk a jeho schopnosti
Během laboratorního cvičení žáci změří svůj krevní tlak a puls. Zjistí, kolik krve přečerpá jejich srdce za minutu a také si ověří, jak je činnost srdce ovlivněna fyzickou námahou.
Biologie
Fyzika
Vhodné pro:
Hmyzouni
Hmyzouni
Během laboratorního cvičení se žáci seznámí s vnější a vnitřní stavbou hmyzu.
Biologie
Vhodné pro:
NOVINKA - Vesmírná mise
NOVINKA - Vesmírná mise
Žáci si během těchto laborek zahrají na vědce, kteří objevují vlastnosti materiálů a zkoumají některé jevy, které jsou důležité pro vyslání vesmírné rakety z naší planety Země.
Přírodověda
Vhodné pro:
NOVINKA - Mapa lidského těla II.
NOVINKA - Mapa lidského těla II.
Během laboratorního cvičení žáci projdou jednotlivé orgánové soustavy lidského těla.
Biologie
Přírodověda
Vhodné pro:
NOVINKA - Mapa lidského těla I.
NOVINKA - Mapa lidského těla I.
Během laboratorního cvičení žáci projdou vybrané orgánové soustavy lidského těla.
Biologie
Přírodověda
Vhodné pro:
NOVINKA - Jednoduché obvody
NOVINKA - Jednoduché obvody
Intenzivní laboratorní program, při kterém se žáci seznámí s elektrotechnickými součástkami a jejich značkami, naučí se prakticky sestavit různé typy obvodů (paralelní a sériový) a na závěr programu proměří voltampérovou charakteristiku žárovky.
Fyzika
Vhodné pro:
Vzduch
Vzduch
Se žáky experimentálně určíme hustotu vzduchu a odvodíme tak existenci atmosferického tlaku, dozvědí se o složení vzduchu a společně prozkoumáme chemické a fyzikální vlastnosti jednotlivých složek vzduchu. Na závěr programu se zaměříme na experimenty s kapalným dusíkem.
Chemie
Vhodné pro:
Vidíme a pozorujeme
Vidíme a pozorujeme
Rozklad světla optickým hranolem,spektrum viditelného světla, aditivní a subtraktivní skládání barev, stavba oka, funkce oka, fyzikální princip vidění, zrak, periferní a prostorové vidění, optické klamy.
Biologie
Fyzika
Vhodné pro:
Věda v kuchyni
Věda v kuchyni
Práce elektrického proudu, příkon spotřebiče, elektromagnetické záření, tlak plynu v nádobě, kyseliny a hydroxidy, měření pH, anorganické a organické látky, polysacharidy, důkaz škrobů v potravinách.
Chemie
Fyzika
Vhodné pro:
Svět pod mikroskopem
Svět pod mikroskopem
Během dvouhodinového laboratorního cvičení se žáci seznámí s mikroskopem, jaho částmi a jejich funkcemi.
Biologie
Vhodné pro:
Energie
Energie
Studenti zjistí, jaká je závislost napětí fotovoltaického článku na intenzitě jeho osvícení a úhlu dopadu paprsků.
Chemie
Fyzika
Vhodné pro:
ChemiQ
ChemiQ
Během cca dvouhodinového laboratorního cvičení projdou žáci celkem osm stanovišť, na kterých si sami ve skupinkách vyzkouší práci s chemickým nádobím a různými chemikáliemi.
Chemie
Vhodné pro:
Biochemie II.
Biochemie II.
Během cca dvouhodinového laboratorního cvičení projdou žáci celkem čtyři zdvojená stanoviště. Žáci několika způsoby otestují stabilitu vitaminu C.
Biologie
Chemie
Vhodné pro:
Biochemie I.
Biochemie I.
Tři zdvojená stanoviště: jodometrie vitamínu C, trávení škrobů – základní metabolické procesy, chromatografie rostlinných barviv.
Biologie
Chemie
Vhodné pro:
Nanosvět
Nanosvět
Laborky se skládají ze dvou částí. Úvodní přednáška žáky seznámí s novým perspektivním oborem - nanotechnologií, která propojuje poznatky fyziky, chemie, biologie a materiálového inženýrství
Biologie
Chemie
Fyzika
Vhodné pro:
Forenzní workshop
Forenzní workshop
Soustavy látek a jejich složení, d-prvky a jejich sloučeniny
Biologie
Chemie
Vhodné pro:
Separační metody
Separační metody
Žáci se setkají s různými druhy směsí a zaměří se na oddělení jejich složek.
Chemie
Vhodné pro:
Astrofyzika
Astrofyzika
Během 90 – 120 minut praktických měření se žáci seznámí s tématy věnujícími se vlastnostem světla (spektroskopie, rozptyl světla v atmosféře, aj.), termojaderné fúzi a fyzice supernov, stavu bez tíže či střídání ročních období.
Fyzika
Vhodné pro:
Novinka - Fantom vesmíru: Hon na temnou hmotu
Novinka - Fantom vesmíru: Hon na temnou hmotu
Snímek "Fantom vesmíru: Hon na temnou hmotu" se věnuje fenoménu temné hmoty a způsobu, jakým jej vědci zkoumají.
Fyzika
Přírodověda
Vhodné pro:
Živák - Všichni jsme hvězdy
Živák - Všichni jsme hvězdy
Živě uváděný pořad se věnuje základním procesům, které předcházely vzniku nám známého života ve vesmíru. 
Chemie
Fyzika
Vhodné pro:
Živák - Vesmírné horizonty
Živák - Vesmírné horizonty
Živě uváděný pořad z dílny Planetária Liberec, který se věnuje nejen našim možnostem cestování k blízkým i vzdáleným vesmírným horizontům. 
Fyzika
Vhodné pro:
Živák - Země v pohybu
Živák - Země v pohybu
Program se věnuje pohybům Země a jejich důsledkům. Žáci a studenti si originálním způsobem upevní znalosti v mnoha tématech.
Biologie
Fyzika
Zeměpis
Vhodné pro:
Živák - Sluneční soustavou
Živák - Sluneční soustavou
Galaxie, naše místo v Galaxii, vesmírné vzdálenosti, vznik Sluneční soustavy, formování planet, velikosti planet a hvězd, noční obloha ze Země, Neptunu a jiných míst vesmíru, vícenásobné hvězdy.
Biologie
Fyzika
Přírodověda
Zeměpis
Vhodné pro:
Úsvit kosmického věku
Úsvit kosmického věku
Film sleduje počáteční nesmělé krůčky lidstva, které zatoužilo letět ke hvězdám, a to od startu prvního Sputniku, přes přistání Neila Armstronga na Měsíci, až po dobu současnou s komerčními lety do vesmíru či na jiné planety.
Fyzika
Prvouka
Přírodověda
Zeměpis
Vhodné pro:
Soumrak dinosaurů
Soumrak dinosaurů
Po Zemi se procházeli před desítkami milionů let, přesto mnohé z nás fascinují dodnes. Kde všude žili? Čím se živili?
Biologie
Fyzika
Prvouka
Přírodověda
Zeměpis
Vhodné pro:
Přírodní výběr
Přírodní výběr
Projekce vhodně doplňuje tematiku vývoje života na Zemi. Žáci se stanou společníky Charlese Darwina na jeho výzkumných cestách, při kterých se rodila evoluční teorie.
Biologie
Prvouka
Přírodověda
Vhodné pro:
Planety
Planety
Kdy a jak se zrodila sluneční soustava? Vydejte se na pouť po jednotlivých planetách.
Biologie
Fyzika
Zeměpis
Vhodné pro:
Astronaut
Astronaut
Film dokumentuje výcvik astronautů a techniku, potřebnou k jejich pobytu na oběžné dráze kolem Země.
Biologie
Fyzika
Přírodověda
Vhodné pro:
Cesta časem
Cesta časem
14 miliard let trvající existenci vesmíru zmenšená na pouhý rok - s Velkým třeskem v první lednové a s přítomností v poslední prosincové sekundě.
Biologie
Fyzika
Přírodověda
Vhodné pro:
Vodnická laboratoř
Vodnická laboratoř
V průběhu tohoto programu se žáci seznámí s pojmem hustota kapaliny. Namíchají si vlastní Archimédův koktejl složený z kapalin o různé hustotě a další pokusy.
Přírodověda
Vhodné pro:
Neposedná voda
Neposedná voda
V rámci tohoto programu naši lektoři dětem předvedou podvodní sopku, vodní vír i vodní hodiny a naučí je rozdělovat barvy a další zajímavé věci ze světa vědy.
Prvouka
Vhodné pro:
Magnetománie
Magnetománie
Jaké jsou vlastnosti magnetu, k čemu je užitečný, dá se vypnout?
Prvouka
Vhodné pro:
Lidské smysly pro mladší
Lidské smysly pro mladší
O lidských smyslech už jste se toho dozvěděli určitě mnoho, umíme je ale ošálit?
Prvouka
Vhodné pro:
Lidské smysly pro starší
Lidské smysly pro starší
V rámci tohoto programu žáci otestují jednotlivé smysly. Zjistí, jak správně funguje jejich čich, chuť a hmat.
Přírodověda
Vhodné pro:
Mindstorms - robotika
Mindstorms - robotika
Cílem programu je naučit žáky tvořivému myšlení při stavbě robota a vytváření programů pomocí bloků. 
Všeobecné
Vhodné pro:
3D tisk
3D tisk
Cílem programu je seznámit žáky s principem a možnostmi 3D tisku, rozvoj prostorové představivosti a matematické gramotnosti, prostorová geometrie
Všeobecné
Vhodné pro:
Živák - Vesmír pro nejmenší
Živák - Vesmír pro nejmenší
Sluneční soustava, Slunce, Země, Galaxie,vznik Sluneční soustavy, pohyb Slunce po obloze, střídání dne a noci, noční obloha
Prvouka
Přírodověda
Vhodné pro:
Radioaktivita
Radioaktivita
Během programu žáci prozkoumají problematiku radioaktivity, ionizujícího záření i jejich využití v energetice.
Chemie
Fyzika
Vhodné pro:
To je síla!
To je síla!
Připomeneme si, co je síla je a jak veliký je 1 newton. 
Fyzika
Vhodné pro:
Velká science show
Velká science show
Soubor zábavných experimentů z chemie a fyziky, které mají hlavně motivační charakter a silný "WOW" efekt.
Chemie
Fyzika
Prvouka
Přírodověda
Vhodné pro:
Hravá voda
Hravá voda
Demonstraci pokusů začneme nestlačitelností kapalin a využitím tohoto jevu v hydraulických zařízeních.
Fyzika
Vhodné pro:
Zkrocení elektrické energie
Zkrocení elektrické energie
Z elektrostatických pokusů ukazujeme působení elektrického pole na neutrální i nabitá tělesa, vyzkouší elektrostatickou indukci s vodiči a polarizaci s nevodiči.
Fyzika
Vhodné pro:
Na vlnách zvuku
Na vlnách zvuku
Vyzkoušíme, jak zvuk vzniká v našich hlasivkách, co je zdrojem zvuku, vlnová povaha šíření zvuku a jakým prostředím se zvuk může, a nebo nemůže šířit.
Fyzika
Vlastivěda
Vhodné pro:
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace