Vzdělávací programy

Desítky programů ze všech čtyř iQ světů přehledně na jednom místě

 • Pracovní listy ke stažení
 • Program přímo v expozicích
 • Science show
 • Únikové hry
 • Laborky
 • Nabídka filmů
 • Nabídka živáků
 • Programy v moderních dílnách
 • Hrubá dílna

Filtr

Typ programu
Doporučená věková skupina
Předmět

Výroba domečku

 • Workshop
 • Výtvarná výchova
Cílem programu je společně postavit dům ze dřeva, do akce jde celá třída. Děti se seznámí s truhlářskou, kreativní i designerskou prací, jednoduše polytechnická výchova se vším všudy. A domeček si odnášíte s sebou do MŠ.

Matematicon - Novinka

 • Průzkum expozice
 • Matematika
 • ZŠ 4.–9. ročník
 • SŠ 1.–2. ročník
Cílem programu je řešit matematické úlohy s využitím exponátů v nové expozici MatematiUm. Žáci mohou používat jednotlivé exponáty, a tím se inspirovat a motivovat k řešení jednotlivých úloh tak, jak to ve škole není možné. Naše expozice nabízí exponáty využitelné napříč jednotlivými ročníky, proto je tento program vhodný pro žáky prvního a druhého stupně základní školy ale i pro školy střední.

Únik z rostlinné buňky

 • Únikové hry
 • Biologie, Přírodní vědy
 • ZŠ 7.–9. ročník
Formou únikové hry se podíváme pod „povrch“ rostlin, tedy na rostlinnou buňku a funkce jejích jednotlivých organel. Konkrétní přírodovědné znalosti jsou ale až sekundárním cílem programu. Primárně tu jde o obecné laboratorní dovednosti, logické myšlení, řešení problémů v určeném časovém horizontu a „teambuilding“.

Mapa lidského těla

 • Velká laborka
 • Biologie, Přírodní vědy
 • ZŠ 8.–9. ročník
Program se skládá z několika stanovišť zabývajících se orgánovými soustavami člověka. Na každém stanovišti je příslušný anatomický model a odpovídající doprovodná aktivita. K řadě aktivit využíváme jedinečné pomůcky vlastní výroby.

Síla a pohyb

 • Velká laborka
 • Fyzika
 • ZŠ 7.–9. ročník
V RVP ZV už sice nenajdeme Newtonovy zákony, ale to neznamená, že přestaly existovat nebo že úplně zmizely ze školské fyziky. Stále platí, že pohyb tělesa je určen výslednicí všech sil, které na těleso působí, a že ke každé působící síle existuje reakce stejné velikosti a opačného směru. A právě tyto elementární znalosti si žáci v našem programu osvěží a prohloubí ve vztahu k realitě kolem sebe.

Recyklační laboratoř

 • Velká laborka
 • Přírodní vědy
 • ZŠ 4.–6. ročník
Recyklační laboratoř je zaměřená na odpady, jejich následné zpracování a problémy, které souvisí se znečišťováním životního prostředí. Vedle stanovišť, která se věnují přímo třídění odpadů a jejich následné recyklaci, jsou zde i stanoviště, na kterých si žáci vyrobí ruční papír nebo salmiakový článek.

Do nitra atomu

 • Malá laborka
 • Chemie, Fyzika
 • ZŠ 6.–9. ročník
Během 60minutového laboratorního programu se žáci seznámí se stavbou atomu a se základními poznatky o radioaktivitě.

Chemické závody

 • Velká laborka
 • Chemie
 • ZŠ 8.–9. ročník
 • SŠ 1.–2. ročník
Laboratorní program se zaměřuje na faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí. Žáci při něm provedou několik „závodů“ různých reakčních směsí.