Při tomto programu budou žáci pracovat přímo se zdroji radioaktivního záření, samozřejmě bezpečnými, a budou je zkoumat pomocí částicové kamery MX-10 a souprav Gamabeta.

Pomocí digitální částicové kamery MX-10 na vlastní oči uvidí jednotlivé druhy záření a společně s lektorem prozkoumají vlastnosti Alfa záření.

Pomocí digitální částicové kamery MX-10 na vlastní oči uvidí jednotlivé druhy záření. Za pomoci výukových souprav Gamabeta, odhalí základní vlastnosti záření, jeho závislost na druhu a tloušťce vrstvy stínícího materiálu. Praktickým experimentem pochopí význam termínu poločas rozpadu, zopakují si např. pojmy nukleon nebo izotop a pomocí naší originální pomůcky vytvoří rozpadovou řadu uranu a thoria.

Celé téma radioaktivity a jaderné energie tedy absolvují komplexně, propojí si poznatky a pochopí souvislosti z fyziky a chemie.

Objednat program