Laborky se skládají ze dvou částí. Úvodní přednáška žáky seznámí s nanotechnologiemi jako perspektivním novým oborem, vlastní laboratorní cvičení pak propojí poznatky z fyziky, chemie, biologie a materiálového inženýrství s praktickým využitím nanotechnologií.

Během laborek se žáci seznámí s principy a využitím nanotechnologií jako perspektivního oboru, který propojuje poznatky z fyziky, chemie, biologie a materiálového inženýrství. Vyzkouší si laboratorní výrobu polymerních nanovláken, prozkoumají další moderní nanomateriály -  superhydrofobní povrchy, ferrofluid nebo paměťový drát. Zjistí také, co způsobuje zvýšenou reaktivitu nanočástic a jaké je jejich využití v katalýze a při ekologické likvidaci nečistot ve vodě i v ovzduší.


Učivo dle RVP: Chemický průmysl v ČR – výrobky v oblasti nanotechnologií. Faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí – plošný obsah povrchu výchozích látek, katalýza, čistota vody, ovzduší, uhlík, železo a jeho oxidy, vlastnosti a použití syntetických vláken, léčiva, elektronová mikroskopie, magnetismus.

Objednat program