Žáky čekají rozmanité zábavné aktivity, které jim pomůžou lépe pochopit fungování jednotlivých smyslů. Dojde při tom i na smyslové klamy, a to nejen na ty nejznámější čili zrakové – každý si zkusí nechat zmást také svůj sluch, hmat, čich a chuť.

Spolehlivě identifikují známé vůně, aniž by jim napovídal vzhled voňavého předmětu? Rozliší běžné potraviny jen podle chuti, tj. při „vypnutém“ čichu? Obstáli by, kdyby byli při čtení slov odkázaní pouze na hmat? Proč je důležité mít dvě oči a dvě uši? Vyhodnocujeme tentýž smyslový podnět pokaždé stejně? Jak snadno otestovat svůj barvocit? V čem spočívá základní princip většiny zrakových klamů? Vše si žáci vyzkouší samozřejmě přímo na sobě a formou hry.

Učivo podle RVP ZV: stavba smyslových orgánů lidského těla a jejich funkce, nemoci, elementární znalosti o lidském těle (smysly).

Objednat program