V rámci tohoto programu žáci otestují jednotlivé smysly. Zjistí, jak správně funguje jejich čich, chuť a hmat.

Dále si vyzkouší, jakým způsobem dochází k vnímání teploty. V dalších úkolech laboratorního workshopu se pokusí také některé svoje smysly zmást – a to například pomocí obrácených zvukovodů a nejrůznějších optických klamů. V neposlední řadě otestují také svůj barvocit a prostorové vidění. Program se skládá ze dvou částí. V první probíhá laboratorní workshop a ve druhé žáci navštíví tematicky zaměřené expozice – Smysly a Člověk. Před začátkem programu se žáci rozdělí do dvou skupin, které se v návštěvě laboratoře a expozice prostřídají.

Učivo dle RVP: Čich – čichová paměť, chuť a mapa jazyka, hmat – drsnost povrchu, vnímání teploty, obrácené zvukovody, barvocit, prostorové vidění a optické klamy.

Objednat program