1. Úvod
  2. Pro návštěvníky
  3. Zábavné domácí pokusy
Intro

Zábavné domácí pokusy

Návody a videa se zábavnými pokusy

Jsi smutný, že nemůžeš do iQLANDIE?
Hlavu vzhůru! Máme pro tebe náhradní řešení: ZÁBAVNÉ DOMÁCÍ POKUSY.

  • Každý den, po dobu uzavření škol, přidáme jeden pokus.

Těš se, experimentuj a sdílej svůj pokus na Facebooku nebo Instagramu iQLANDIE.

 

Kopec vody

Časová náročnost pokusu: 5 min.
Pomůcky: sklenice s rovným okrajem, voda, větší množství stejných mincí.
Příprava: Naplníme sklenici vodou - přesně po okraj.
Provedení: Vhazujeme do sklenice mince tak dlouho, dokud voda nepřeteče přes okraj
Vysvětlení: Hladina vody, vytlačované ze sklenice vhazovanými mincemi, může přesahovat přes okraj sklenice. Příčinou jsou povrchové jevy, díky nimž se povrchová vrstva vody chová jako pružná blána.

Video-pokus
iQLANDA-POKUSY-Kopec-vody

Žáruvzdorný balónek

Časová náročnost pokusu: 5 min.
Pomůcky: 2 balónky, svíčka (kahan), zápalky, voda.
Příprava: Jeden balónek nafoukneme, do druhého nalijeme vodu (můžeme jej doplnit vzduchem).
Provedení: Umístíme balónek nad hořící svíčku - velmi záhy praskne. Druhý balónek ovšem nepraskne, popř. (je-li v něm vody jen málo) praskne až mnohem později než balónek naplněný jen vzduchem.
Vysvětlení: Voda díky své vysoké tepelné kapacitě přijímá podstatnou část tepla uvolňovaného svíčkou a přijímaného stěnou balónku. Teplota stěny v balónku se proto zvyšuje mnohem pomaleji než v případě balónku naplněného jen vzduchem.

Video-pokus
iQLANDIA-POKUSY-Zaruvzdorny-balonek

Postříbřená lžička

Časová náročnost pokusu: 5 min.
Pomůcky: čajová lžička, sklenice, do níž je z boku dobře vidět, voda, svíčka, zápalky.
Příprava a provedení: Důkladně začerníme lžičku nad svíčkou, nejlépe ze všech stran. Ponoříme ji do slenice s vodou a pozorujeme z boku. Připadá nám, že je čistá a lesklá. po vyjmutí z vody však lžičkuu uvidíme opět černou a matnou.
Vysvětlení: Protože voda saze nesmáčí, zůstane lžička po ponoření do vody pokryta velmi tenkou vrstvou vzduchu. Světloo, které dopadá na toto rozhraní voda-vzduch, se od něj úplně odráží. samotnou lžičku proto nevidíme - vidíme jen odražené světlo.

Video - pokus
iQLANDIA-POKUSY-Postribrena-lzicka

Chromatografie

Časová náročnost pokusu: 15 min.
Pomůcky: filtrační papír, nůžky, malá nádobka, laboratorní stojan, různé popisovače (fixy), voda, líh.
Příprava: Odstřihneme z filtračního papíru několik úzkých proužků. Na každý z nich nakreslíme několik cm od okraje fixem čárku (orientovanou příčně). Vybereme jeden z proužků a zavěsíme jej na stojan (čárkou dolů). Do nádobky nalijeme vodu, popř. líh.
Provedení: Nádobku umístíme pod proužek a jeho konec do ní ponoříme (těsně pod čárku). Sledujeme vzlínání kapaliny proužkem. Totéž provedeme i s ostatními proužky a střídáme také vodu a líh. Místo filtračního papíru můžeme také použít křídu.
Vysvětlení: Papír není kompaktní hmota: mezi jeho vlákny jsou mezery, které se chovají jako kapiláry. Díky tomu, že použité kapaliny smáčejí vnitřní povrch těchto "kapilár", dochází ke vzlínání vody, resp. lihu papírem. Společně s vodou, resp. lihem vzlínají také barviva obsažená v čárce. Protože však tyto příměsi odlišně mění povrchové napětí kapaliny a také proto, že jejich částice jsou nestejně těžké, vzlíná líh s různými příměsmi do různých výšek. Dochází tak k oddělování jednotlivých složek látky, jíž byla nakreslena čárka. Ukáže se také, které z látek užívaných k plnění popisvačů jsou rozpustné ve vodě a které jen v lihu.

Video - pokus
iQLANDIA-POKUSY-Chromatografie

Zkouška odvahy

Časová náročnost pokusu: 10 min.
Pomůcky: PET láhev, provaz, voda, možnost zavěšení láhve ve výšce několika metrů (např. u stropu).
Příprava: K hrdlu láhve připevníme provaz. Můžeme např. provaz protáhnout dírkou vyvrtanou ve víčku láhve a zajistit uzlem. Naplníme láhev vodou a zavěsíme ji tak, aby při maximální výchylce sahala k nosu pokusné osoby.
Provedení: Pokusná osoba uchopí láhev a vychýlí ji z rovnovážné polohy tak, aby se láhev dotýkala jejího nosu. (Provaz je samozřejmě napnutý!) Přesně v této výchozí pozici musí během celého pokusu setrvat a sledovat z ní pohyb láhve po vypuštění. Zejména při prvním návratu láhve, přibližně do její výchozí polohy, prožívá pokusná osoba chvilku strachu o svůj nos. Náraz láhve do nosu je však - nedojde-li k nějaké chybě v provedení pokusu - zcela vyloučen.
Vysvětlení: Počátečním vychýlením láhve jsme jí dodali tíhovou potenciální energii. Ta se při uvolnění láhve postupně přeměňuje na kinetickou energii kyvadla, která se ovšem po průchodu rovnovážnou polohou mění zpět na energii potenciální. Protože v průběhu pokusu není kyvadlu žádná další mechanická energie dodávána, může mít kyvadlo při návratu k nosu pokusné osoby nanejvýš stejnou potenciální energii, a tedy dosáhnout nanejvýš stejné krajní výchylky (amplitudy), jakou mělo na počátku. Vinou konání práce proti odporovým silám (odporové síle vzduchu, vzájemné tření vláken provazu...) se však mechanická energie kyvadla postupně přeměňuje v jiné formy energie, a amplituda se tudíž postupně zmenšuje.

Video-pokus
iQLANDIA-POKUSY-Zkouska-odvahy

Domácí modelína

Časová náročnost pokusu: 15 min.
Pomůcky: vařič, hrnec, vařečka, lžíce, voda, olej, kyselina citrónová, potravinářské barvivo, kuchyňská sůl, mouka.
Příprava a provedení: V hrnci smícháme 200 ml vody, lžíci oleje, lžíci kyseliny citrónové a potravinářské barvivo. Celou směs přivedeme k varu a poté přidáme 100 g soli a 150 g mouky. Dále již nevaříme. Celou směs mícháme vařečkou, dokud neschladne natolik, abychom ji mohli pořádně propracovat rukama. Vychladlá plastelína je připravena k použití.
Komentář: Životnost plastelíny prodloužíme, když ji ochráníme proti vysychání potravinářskou folií.

Video - pokus
iQLANDIA-POKUSY-Domaci-modelina

 

Svíčka tunelářem

Časová náročnost pokusu: 15 min.
Pomůcky: hrnec či jiná vhodná nádoba, obyčejná svíčka (ne čajová), zápalky, voda.
Příprava: Voskem upevníme svíčku ke dnu nádoby a zalijeme ji vodou, až kam sahá vosk.
Provedení: Zapálíme svíčku a pozorujeme, jak ubývá vosk jen ze středu svíčky, zatímco kolem zůstává hradba vosku bránící přístupu vody k plameni.  
Vysvětlení: Vosk přijímá teplo ze svíčky, které však odevzdává vodě. Jednoduše řečeno, voda vosk ochlazuje. Tenká vrstva vosku při rozhraní s vodou proto nedosáhne tak vysoké teploty, aby roztála.  

Video - pokus
iQLANDIA-POKUSY-Svicka-tunelarem

 

Samonafukovací balónek

Časová náročnost pokusu: 5 min.
Pomůcky: dva nafukovací balónky, mikrovlnná trouba a voda.
Příprava a provedení: Nepatrně nafoukneme balónek a zavážeme jej. Po jeho vložení do mikrovlnné trouby, kterou zapneme na 30s, sledujeme případné změny. Žádné však nepozorujeme. Poté provedeme stejný pokus s balónkem, do kterého jsme vpravili menší množství vody. Po chvíli pozorujeme jeho viditelné zvětšení. po vypnutí trouby se balónek rychle zmenší.
Vysvětlení: Mikrovlny působí na molekuly vody. U prvního balónku, naplněného pouze vzduchem, jsme proto žádnou změnu nepozorovali. voda obsažená v druhém balónku se bude rychle ohřívat, až nastane var. Balónek se začne plnit párou a jeho objem se bude v důsledku vzniklého přetlaku zvětšovat. Po vypnutí trouby pára zkondenzuje a přetlak zanikne.

Video - postup
iQLANDIA-POKUSY-Samonafukovaci-balonek

Krádež vody

Časová náročnost pokusu: 5 min.
Pomůcky: 2 velké sklenice (např. od okurek), kus zahradní hadice, voda, stůl.
Příprava a provedení: Jednu ze sklenic naplníme vodou, ponoříme do ní konec hadice a postavíme ji na stůl. Druhou, prázdnou sklenici necháme pod stolem. Ústy nasajeme do hadice vodu, až se přelije přes nejvyšší místo uvnitř hadice, a volný konec rychle vsuneme do prázdné sklenice pod stolem. Všechna voda do ní postupně přeteče.
Vysvětlení: Spojíme-li dvě nádoby, v nichž sahá voda do různých výšek, bude voda z nádoby s výše položenou hladinou stékat do druhé - a to až do vyrovnání výšek hladin. Nebýt tlaku vzduchu nad oběma hladinami, voda by se v nejvyšším místě hadice rozdělila a každá část by stekla do sklenice na své straně. Nehledě k tomu, že při neexistenci atmosférického tlaku bychom vodu do trubičky ani nenasáli.

Video - postup
iQLANDIA-POKUSY-Kradez-vody

 

Kouzelná láhev

Časová náročnost pokusu: 5 min.
Pomůcky: plastová láhev, punčocha, vteřinové lepidlo, nůžky.
Příprava: Přes hrdlo láhve napneme punčochu a tam, kde se punčocha hrdla dotýká, naneseme vteřinové lepidlo. Chvíli počkáme, až se punčocha k hrdlu pevně přilepí, a zbytek punčochy pečlivě odstřihneme.
Provedení: Mimo pohled diváků, naplňme láhev vodou. Ukažme pak divákům, že voda z obrácené lahve vytéká jen při zatřepání nebo při zmáčknutí lahve. 
Vysvětlení: Díky povrchovým jevům se voda zachytí v okénkách mezi vlákny silonu.

Video - pokus
iQLANDIA-POKUSY-Kouzelna-lahev

 

Termoreceptory

Časová náročnost pokusu: 10 min.
Pomůcky: 4 stejné sklenice, led, horká voda (cca 50°C)
Příprava a provedení: Připravíme si 4 skleničky. První naplníme vodou s ledem, druhou a třetí vodou o pokojové teplotě a čtvrtou naplníme horkou vodou. Napřed uchopíme levou rukou chladnou skleničku a současně pravou rukou skleničku s horkou vodou. Po 30 sekundách přesuneme ruce na skleničky č. 2 a č. 3. Sklenička č.2 se nám bude zdát teplá, sklenička č.3 nám bude připadat chladnější.
Vysvětlení: Pouhé smysly neumožní určovat přesné hodnoty fyzikálních veličin, jako je např. telota. Dokážeme jen přibližně porovnávat své teplotní vjemy a díky tomu prohlásit některé těleso za "teplejší" či "chladnější". Při vnímání navíc často podléháme různým smyslovým klamům. Tak například při testování skleniček s pokojově teplou vodou interpretujeme své teplotní vjemy ve vztahu k teplotě testující ruky. Povrch ruky, která předtím testovala velmi chladnou skleničku, se tím ochladil a povrch ruky dotýkající se horké skleničky se ohřál. Sklenička č. 2 nám proto připadá výrazně teplejší, než sklenička č.3, přesto, žže teplota obou skleniček je stejná.

Video - pokus
iQLANDIA-POKUSY-Termoreceptory

 

Tajné inkousty

Video představí výrobu tajného inkoustu ze surovin běžně dostupných u tebe doma. Pro koho by to byla nuda, může vyzkoušet pokročilejší výrobu dle našeho návodu.

Časová náročnost pokusu: 10 min.
Pomůcky: acylpyrin, hydroxid sodný, destilovaná voda, ocet, pero s násadkou, bílý papír, zdroj UV světla - UV zářivka, popř. pero s UV žárovkou.
Příprava a provedení: Mezi dvěma lžičkami rozdrolíme 1 tabletu acylpyrinu a rozpustíme ji ve 2 ml vody. Přidáme jednu větší pecičku hydroxidu sodného a směs za neustálého protřepávání vaříme alespoň jednu minutu. Po vychladnutí přidáme 2ml octa. Tajnou zprávu napíšeme na neklížený papír. Můžeme použít i filtrační papír. Po ozáření UV světlem se objeví fialově fluoreskující nápis.  
Vysvětlení: Rozkladem kyseliny acetylsalicylové vzniká kyselina salicylová a octan sodný. Molekuly kyseliny salicylové dokážou absorbovat neviditelné UV záření a tím se excitovat. Excitací rozumíme přechod elektronu v molekule na vyšší energetickou hladinu dojde k vyzáření fialového světla, které ma nižší energii než původní UV záření, a proto ho již lidské oko dokáže postřehnout. Jev, při kterém molekula pohltí záření o určité energii a vyzáří viditelné záření o nižší energii (a tedy větší vlnové délce), se nazývá fluorescence.

Video - pokus z domácích surovin
iQLANDIA-POKUSY-Tajne-inkousty

 

Vodní ježek

Časová náročnost pokusu: 5 min.
Pomůcky: plastová injekční stříkačka, kleště, špendlík, svíčka, zápalky, kousek špejle, nůž, voda.
Příprava: Rozžhaveným špendlíkem vypálíme do i njekční stříkačky mnoho malých otvorů. Ústí stříkačky uspeme kouskem špejle. 
Provedení: Natáhneme do stříkačky vodu a krátce, ale silně zatlačíme na píst. Žáci pozorují paprsky vody kolmé k povrchu stříkačky. 
Vysvětlení: Podle Pascalova zákona se tlak vyvolaný v kapalině vnější silou šíří všemi směry stejně. Tlakov á síla vody působí kolmona stěny nádoby. Ze všech otvorů proto tryská voda stejnou rychlostí a kolmo k povrchu stříkačky.

Video-pokus
iQLANDIA-POKUSY-Vodni-jezek

 

Ledový náhrdelník

Časová náročnost pokusu: 5 min.
Pomůcky: mělký talíř, kostky ledu, tenký bavlněný provázek, sůl.
Příprava a provedení: Na talíř položíme kostky ledu, vyrovnáme je do řady. Přes kostky položíme provázek tak, aby jeho okraje visely přes okraje talíře. V místě dotyku provázku posypeme kostky solí. Po několika minutách můžeme zvednout ledový náhrdelník.    
Vysvětlení: Sůl se rozpouští v tenké vrstvě kapaliny na povrchu ledových kostek. Rozpouštění soli je endotermní děj = na rozpuštění soli je potřeba dodat teplo z okolí. Dojde tak k ochlazení vody pod provázkem, která následně přimrzne k provázku.  
Komentář: Pokus je poměrně náročný a vyžaduje trochu cviku. Tajemstvím úspěchu je vhodný provázek a správné množství soli. Provázek by měl volně ležet na ledových kostkách. Proto je vhodnější lněný provázek než provázek ze syntetiských materiálů, který má tendenci kroutit se. Pokus je také snazší pokud se spokojíme pouze s jednou ledovou kostkou na náhrdelníku. Neuspějeme-li ani v tomto případě, můžeme vyzkoušet špejli místo provázku. Za zmínku také stojí, že ke každému novému provedení pokusu je třeba získat nové kostky ledu. Provázek totiž musí být kladen na neosolený led, a pak teprve můžeme shoda sypat sůl.

Video - pokus
iQLANDIA-POKUSY-Ledovy-nahrdelnik

 

Sloní zubní pasta

Časová náročnost pokusu: 5 min.
Pomůcky: peroxid vodíku (30%), prostředek na mytí nádobí, jodid draselný (nebo jodid sodný)/ případně kvasnice jako náhradu.
Postup: Do odměrného válce nebo vyšší baňky nalijeme asi 30 ml peroxidu vodíku. Obarvíme jej potravinářským barvivem a přidáme jar. Pak vhodíme do válce pár krystalků jodidu draselného nebo nalijeme malé množství (asi 10ml) jeho vodného roztoku. Ihned dochází k prudké reakci, při které z válce vystupuje barvná napěněná hmota připomínající obří zubní pastu.
Doplňující informace: Místo relativně drahého jodidu můžeme použít ve vodě rozdrobené kvasnice. Reakce však bude pomalejší.

Video - pokus
iQLANDIA-Zabavne-pokusy-Sloni-zubni-pasta

Vysvětlení: Peroxid vodíku se postupně samovolně rozkládá na vodu a kyslík. Pokud však přidáme vhodný katalyzátor (jodid draselný nebo kvasnice), rozklad se výrazně urychlí. Během několika málo sekund se tak rozloží velké množství peroxidu vodíku a vznikající kyslík probublává roztokem "jaru" ven, čímž vytváří bohatou pěnu. Při reakci se uvolňuje velké množství tepla - přesvědčme se přiložením ruky k pěně nebo dotknutím se válce.

Podivné kotouče

Časová náročnost pokusu: 15 min.
Pomůcky: bílý papír, obyčejná tužka, černý fix a barevné fixy; rýsovací potřeby, nůžky, spodek krabičky od CD. 
Příprava: Vytiskneme a vystřihneme kotouče viz brázek níže, popřípadě si je nakreslíme sami. Do hotového kotouče vystřihne­me či vyřízneme otvor pro střed krabič­ky od CD.  
Provedení: Kotouč nasadíme na krabičku od CD a její střed na tužku. Pomocí středu ko­touč roztočíme a sledujeme změny, k nimž dochází.

Video - pokus
iQLANDIA-POKUSY-Podivne-kotouce

Vysvětlení: Vysvětlení jevů, které vidíme, by bylo velmi náročné a není nutné se jimi pro naše účely zabývat do podrobna.
Po­dáme spíše popis toho, co uvidíme:

a) Dochází k součtovému skládání barev 

b) Díky bílým polím jsou některé barvy „zesvětleny", zatímco jiné díky černým polím „ztmaveny".

c) Bílá pole rotujícího kotouče pozoru­jeme jen po velmi krátké časové úseky, které jsou u každého pruhu jiné. Na kaž­dou ze složek bílého světa (červenou, ze- ? lenou, modrou) je citlivý jiný typ čípků. Každý z nich při tom reaguje na světel­ný podnět jinak rychle a s jinou „setrvač­ností". Výsledkem je, že na každý pruh kotouče reaguje některý typ čípků větší měrou než ostatní, a každý z pruhů nám proto připadá příslušně zbarvený. 

d) Při pomalém točení se v některých částech kotouče pruhy slévají v šedé výseče, zatímco v jiných pozorujeme kousky úseček či kružnic (podle rychlosti). Při rychlém točení vidíme kružnice.

Podivne-kotouce-Pokusy-iQLANDIA

 

Kotouče k vytištění :

Pokusy-iQLANDIA-Podivne-kotouce-priloha

Vzášející se kapka

Časová náročnost pokusu: 10 min.
Pomůcky: olej, čistý líh, voda, zkumavka či malý odměrný válec.
Příprava a provedení: Vyrobíme směs lihu a vody o poměru asi 1 : 1 a kápneme do ní kapku oleje. Opa­trným přiléváním lihu, resp. vody „vyla­díme" vznášení kapky ve směsi.  

Video - pokus  
iQLANDIA-POKUSY-Vznasejici-se-kapka

Vysvětlení: Hustota směsi je rovna hustotě oleje, vztlaková síla působící na kapku je proto stejně velká jako síla gravitační a jejich účinky se vzájemně ruší. 

Doplňující informace:
Aby byla směs čirá, je nutné použít čistý, nikoli denaturovaný technický líh. Pro zvýraznění vznášející se kapky ji může­me obarvit barvivem rozpustným v tu­cích (např. sudanem III). 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace