Program se věnuje pohybům Země a jejich důsledkům. Žáci a studenti si originálním způsobem upevní znalosti v mnoha tématech.

Pohyb Sluneční soustavy v Galaxii, vznik Sluneční soustavy, tvorba planet, rotace Země, délka dne, vliv Měsíce na zemskou rotaci, oběh Země kolem Slunce, délka roku, zemská osa, přísluní a odsluní, výstřednost oběžné dráhy, rovnodennost a slunovrat, polární den a noc aj., 
Program je pro vyšší ročníky volitelně rozšířen o další témata: siderický den, úhlová a obvodová rychlost Země, odstředivé zrychlení, rovina ekliptiky, precese zemské osy.

Objednat program