Tento program je vhodný pro nadšené chemiky, kteří již mají s prací v laboratoři nějaké zkušenosti. Žáci při něm projdou cestou vedoucí od dusičnanu stříbrného až k čistému stříbru.

Chemické laborky vhodné pro nadšené chemiky, kteří již mají s prací v laboratoři nějaké zkušenosti. Žáci při ní projdou cestou vedoucí od dusičnanu stříbrného až k čistému stříbru. Přitom si vyzkouší mnoho laboratorních činností – rozpouštění, vážení, srážení a dekantaci, filtraci za sníženého tlaku, promývání, sušení a žíhání. Na závěr žáci zjistí výtěžek reakce a otestují vlastnosti připraveného stříbrného pokladu. Čekací dobu během procesu sušení využijí na experiment jímání plynu, při kterém si vyzkouší sestavování chemické aparatury podle nákresu a kvantitativní stanovení obsahu hydrogenuhličitanu sodného v tabletě.

Vše pod dozorem zkušených lektorů, kteří bedlivě dohlíží na bezpečnost práce.  Žákům jsou k dispozici ochranné brýle a rukavice. Chemické pláště nezajišťujeme. Laboratoře jsou vhodné pro žáky 8. a 9. tříd.

Objednat program