Žáci se setkají s různými druhy směsí a zaměří se na oddělení jejich složek.

Žáci si na šesti stanovištích vyzkouší různé metody oddělování složek směsí. Oddestilují ethanol z vína, přečistí kontaminovaný vzorek vody pomocí filtrace a adsorpce na aktivním uhlí, provedou extrakci jódu do benzínu, s využitím srážecích reakcí určí neznámý kationt nebo prozkoumají sublimaci a osmózu.

Učivo dle RVP pro SŠ: Soustavy látek a jejich složení, d-prvky a jejich sloučeniny.

Učivo dle RVP pro ZŠ: Směsi - různorodé, stejnorodé roztoky; oddělování složek směsí (filtrace, destilace, sublimace, osmóza, adsorpce, extrakce, srážení).

Objednat program