Program se skládá z několika stanovišť zabývajících se vlastnostmi minerálů. Na každém stanovišti je příslušný soubor minerálů a odpovídající doprovodná aktivita. K řadě aktivit využíváme jedinečné pomůcky vlastní výroby.

Během programu budeme odhalovat vlastnosti osmi nalezených minerálů a na základě zjištěných vlastností se pokusíme určit, o které minerály se jedná. Každý minerál má svůj ,,originální občanský průkaz,, do kterého budeme na osmi stanovištích zaznamenávat zjištěné vlastnosti. Budeme pátrat po jejich krystalové soustavě, určovat barvu, lesk, tvrdost, hustotu a třeba i magnetické vlastnosti. Na stanovišti odhalujícím krystalové soustavy jednotlivých minerálů procvičíme svou prostorovou představivost. Na jednom ze stanovišť zabrousíme do propojení mineralogie s petrografií a zjistíme, jak je to s velmi známou horninou žulou. Díky pomůcce nazvané ,,motanice,, se promotáme k využití některých minerálů při výrobě věcí denní potřeby. Budeme také odhalovat chemické vzorce jednotlivých minerálů. Nebude chybět práce s kladivem a pozorování úlomků některých minerálů.
Nedílnou součástí workshopu je práce s lupami. Pomocí nich žáci pozorují vzorky základních druhů minerálů a jejich úlomků. Díky všem nabízeným aktivitám žáci dostanou ucelený pohled na mineralogii a její propojení s ostatními vědami, jako je fyzika, chemie, biologie a matematika.

Učivo dle RVP:  praktické poznávání přírody, neživá příroda - rozpoznání charakteristických vlastností vybraných nerostů

Objednat program