Lovci dezinformací - Novinka

Žádná témata.

Online svět je stále rychlejší a navržen tak, aby čím dál tím víc upoutal naši pozornost. Proto je užitečné vyhradit si se třídou čas na vědomou práci s informacemi a zamyslet se nad způsoby, kterými nám jsou mediální sdělení předkládána.

Během programu bude třída rozdělená na skupiny, které budou zkoumat stanoviště plná dezinformací. Zamyslí se nad mediálními sděleními a otestují několik metod ověřování faktů.

Na začátku si žáci vyzkouší aktivity související s limity lidského vnímání. V průběhu žáci budou analyzovat sdělení v textu, ověřovat původ obrázků pomocí vyhledávání na internetu i zkoumat důvěryhodnost informací díky online mapám a jejich funkcím. Účastníci budou pracovat s tablety a mohou k řešení používat i vlastní smartphony. Program není vhodný pro nižší ročníky, jelikož se zde pracuje ve větší míře s textovým materiálem.


Objednat program