Laborka nabízí tři zdvojená stanoviště: jodometrii vitamínu C, trávení škrobů a chromatografii rostlinných barviv. Během plnění úkolů si žáci osvojí techniku titrace, základní chemickou analýzu a znalosti metabolických procesů.

Během cca dvouhodinového laboratorního cvičení projdou žáci celkem tři zdvojená stanoviště. Vyzkouší si analytickou metodu - titraci vitamínu C a určí jeho obsah v běžně dostupných tabletách. Dále provedou enzymatickou katalýzu - zjistí, co se děje se škrobem v dutině ústní a následně v tenkém střevě. Na třetím stanovišti rozdělí pomocí papírové chromatografie rostliná barviva a prozkoumají jejich chování pod UV světlem.    

V případě zájmu lze program spojit s programem Biochemie II v delší celek. Nabídku jednoho a druhého programu lze po předchozí domluvě s konzultantkou pro školy kombinovat.

Učivo dle RVP: Chemická reakce, rychlost chemické reakce, separační metody (chromatografie rostlinných barviv), titrace (jodometrie), vitamíny, enzymy, sacharidy (rozklad polysacharidů), trávicí soustava, rostlinná barviva (chlorofyly, karotenoidy).

Objednat program