Intro

Vzdělávací moduly

pro liberecké školy

Technologický pokrok a nastupující průmysl 4.0 zapříčiní vznik zcela nových podnikatelských oborů a pracovních pozic. V iQLANDII nabízíme kvalitní zázemí moderních laboratoří se špičkovými přístroji, na které v rozpočtech škol často nezbývají prostředky.

Koncepce podpory mládeže na období 2014 - 2020  uvádí, že současné děti a mládež jsou charakterizováni jako konzumní, zážitkoví, mediální apod. a je třeba tyto trendy a potřeby reflektovat i do systému vzdělávání. Aby formální vzdělávání v ČR udrželo krok s vývojem celé společnosti, je nutno propojit formální vzdělávání s neformálním a vytvořit tak nové atraktivnější a motivační výukové metody a moduly.

Ve výukových modulech iQLANDIE jsou zařazena témata reflektující aktuální vědecký výzkum, který určuje dynamicky se měnící části kurikula. Využívá k tomu prvky metod vycházejících z konstruktivismu (heuristická a badatelsky orientovaná výuka). Tento způsob osvojování si dovedností a získávání poznatků nabízí žákům jiný způsob reprezentace těchto poznatků a dovedností a umožňuje většímu počtu žáků informace pochopit. 

Upozornění! Každá škola má nárok maximálně na 6 vzdělávacích modulů. Jeden modul = jedna třída (max. 25 žáků). Pokud zůstanou volné moduly, budou  po skončení přijímání rezervací nabídnuty školám, které o to projeví zájem. 

Popis tematických vzdělávacích modulů pro základní školy:

  • Délka modulu 100 - 240 minut (práce v laboratoři, Planetáriu či iQFABLAB dílně, práce v expozicích s tematickými exponáty)
  • Důraz na dynamicky se měnící části kurikula (nové poznatky neobsažené mj. v učebnicích)
  • Podpora kritických míst kurikula (oblastí, které ve škole žáci obtížně zvládají pochopit)
  • Využití moderního zázemí laboratoře (kvalitní mikroskopy, školní experimentální systémy aj.)
  • Využití zázemí planetária (3D model známého vesmíru, full dome projekce vzdělávacích pořadů)
  • Využití expozic science centra s velkými didaktickými pomůckami s podporou pracovních listů

Vyberte si program a zaregistrujte se u naší konzultantky pro školy na e-mailu bartosikova@iqlandia.cz.

Přeškrtnutý termín  = program obsazen nebo proběhl

Vesmír pro nejmenší - anotace + termíny

Žáci s osvojí základní poznatky o Sluneční soustavě, představu o její velikosti, obraz Země z vesmíru a její umístění ve Sluneční soustavě, střídání dne a noci, pohyb Slunce po obloze, způsoby cestování do kosmu a zpět, jak funguje skafandr a další vesmírné zajímavosti.

Určeno pro žáky 1. - 4. tříd a děti z MŠ. Program trvá 100 minut. Modul probíhá v planetáriu a v expozici iQLANDIE.

 

Termín Škola
16. 9. 2019 od 8:00  
21. 10. 2019 od 8:00  
21. 10. 2019 od 11:00  
8. 11. 2019 od 8:00  
8. 11. 2019 od 11:00  
18. 11. 2019 od 8:00  
18. 11. 2019 od 11:00  
25. 11. 2019 od 8:00  
25. 11. 2019 od 11:00  

Voda nad zlato - anotace + termíny

Žáci si osvojí zdroje vody na Zemi, základní vlastnosti vody, ochrana vody, šetření s vodou.

Určeno pro žáky 1. - 3. tříd a děti z MŠ. Program trvá 100 minut. Modul probíhá v iQPARKU v laboratoři a v expozici.

Termín Škola
9. 10. 2019 od 9:00  
15. 10. 2019 od 9:00  
20. 11. 2019 od 9:00  

Lidské smysly - anotace + termíny

Žáci si rozvojí a užívání smyslů, posilování přirozeného poznávání, citů (zvídavost, zájem, radost z objevování.

Určeno pro žáky 1. - 3. tříd a děti z MŠ. Program trvá 100 minut. Modul probíhá v iQPARKU v laboratoři a v expozici.

Termín Škola
22. 10. 2019 od 9:00  
23. 10. 2019 od 9:00  
19. 11. 2019 od 9:00  

Vodní laboratoř - anotace + termíny

Žáci si osvojí vlastnosti kapalin (hustota, voda a tlak, povrchové napětí, tvrdost vody aj.).

Určeno pro žáky 4. - 6. tříd. Program trvá 100 minut. Modul probíhá v laboratoři a expozicích iQLANDIE.

Termín Škola
9. 10. 2019 od 9:00  
11. 10. 2019 od 9:00  
1. 11. 2019 od 9:00  

Sluneční soustava - anotace + termíny

Žáci si osvojí vznik Sluneční soustavy a planet, velikosti planet a hvězd, představu vzdáleností ve vesmíru, pohyb hvězd po obloze, základní orientaci na noční obloze, souhvězdí, globální oteplování, přírodní procesy na Zemi. (modul probíhá v Planetáriu a v expozici)

Určeno pro žáky 5. - 9. tříd. Program trvá 100 minut. Modul probíhá v laboratoři a expozicích iQLANDIE.

Termín Škola
23. 9. 2019 od 8:00  
23. 9. 2019 od 11:00  
24. 10. 2019 od 8:00  
24. 10. 2019 od 11:00  
11. 11. 2019 od 8:00  
11. 11. 2019 od 11:00  
19. 11. 2019 od 8:00  
19. 11. 2019 od 11:00  
29. 11. 2019 od 8:00  
29. 11. 2019 od 11:00  

Země jako vesmírné těleso - anotace + termíny

Žáci si osvojí představu o postavení Země ve vesmíru, vznik Sluneční soustavy, tvorbu planet, složení planety Země, průzkum Sluneční soustavy, pohyby Země a jejich důsledky. Vliv atmosféry a její složení, skleníkový efekt, mořské proudy, pohyby kontinentů, tektonická činnost.

Určeno pro žáky 6. - 9. tříd. Program trvá 100 minut. Program probíhá v planetáriu a v expozici iQLANDIE.

Termín Škola
27. 9. 2019 od 8:00  
27. 9. 2019 od 11:00  
4. 11. 2019 od 8:00  
4. 11. 2019 od 11:00  
13. 11. 2019 od 11:00  
21. 11. 2019 od 8:00  
21. 11. 2019 od 11:00  
2. 12. 2019 od 8:00  
2. 12. 2019 od 11:00  

Lidské tělo - expozice: anotace + termíny

Žáci si osvojí poznatky o stavbě a funkci lidského těla a jeho částí - opěrná a pohybová soustava, oběhová soustava, trávicí soustava, smysly - hmat, čich, chuť; kůže - termoreceptory, hmatové receptory, termoregulace.

Určeno pro žáky 6. - 9. tříd. Program trvá 180 - 240 minut. Modul probíhá v expozici iQLANDIE.

Termín Škola
24. 10. 2019 od 8:15 Barvířská
5. 12. 2019 od 8:00 Jabloňová
12. 12. 2019 od 8:00 Jabloňová
21. 1. 2020 od 9:00 Kaplického
10. 12. 2019 od 13:00 Ostašov
29. 11. 2019 od 10:30 Lesní
10. 12. 2019 od 11:30 Lesní

30. 1. 2020 od 9:00

Na Výběžku
5. 11. 2019 od 10:00 Oblačná
29. 1. 2019 od 8:00 Broumovská

Smysly - expozice: anotace + termíny

Žáci si osvojí rozvoj a užívání smyslů, posilování přirozeného poznávání, citů (zvídavost, zájem, radost z objevování) (modul probíhá v expozici).

Určeno pro žáky 6. - 8. tříd. Program trvá 180 - 240 minut. Modul probíhá v expozici iQLANDIE.

Termín Škola
12. 11. 2019 od 8:00 Barvířská
9. 4. 2020 od 9:00 Kaplického
30. 1. 2020 od 10:00 Broumovská
13. 12. 2019 od 8:30 Aloisina Výšina
13. 12. 2019 od 11:00 Aloisina Výšina
Volný termín na objednání  
Volný termín na objednání  
Volný termín na objednání  
Volný termín na objednání  
Volný termín na objednání  

Svět pod mikroskopem - anotace + termíny

Žáci si osvojí praktické metody poznávání přírody, základní struktury života od buňky po anatomii živočichů, práci s mikroskopem a jeho základní části, práci s dalšími typy optických přístrojů (stereolupa, digitální makroskopy, apod.). Pozorování trvalých preparátů ze světa rostlin i živočichů. (modul probíhá v laboratoři)

Určeno pro žáky 5. - 9. tříd. Program trvá 100 minut. Modul probíhá v laboratoři iQLANDIE.

Termín Škola
7. 10. 2019 od 9:00  
7. 10. 2019 od 12:30  
26. 11. 2019 od 9:00  
26. 11. 2019 od 12:30  
27. 11. 2019 od 8:30 Aloisina Výšina
13. 12. 2019 od 8:30 Aloisina Výšina
13. 12. 2019 od 11:00 Aloisina Výšina

Radioaktivita - anotace + termíny

Žáci si osvojí principy získávání energie termojadernou fúzí, obnovitelné a neobnovitelné zdroje, vlastnosti ionizujícího záření, využití jaderné energie; jaderná elektrárna, ochrana lidí před radioaktivním zářením, energie, částicové složení látek - atomy, atomové jádro, protony, neutrony, elektron.

Určeno pro žáky 8. - 9. tříd. Program trvá 120 minut. Modul probíhá v laboratoři iQLANDIE.

Termín Škola
21. 10. 2019 od 9:00  
21. 10. 2019 od 12:30  
9. 12. 2019 od 9:00  
9. 12. 2019 od 12:30  
16.12. 2019 od 9:00  
16. 12. 2019 od 12:30  

Chytrá dílna - iQFABLAB

Žáci si osvojí digitalizace výrobního procesu, základní manuální zručnost, 3D tisk, 3D modelování, vektorová grafika, práce se dřevem a ručním  nářadím, robotika (modul probíhá v  iQFABLABu)

Určeno pro žáky 8. - 9. tříd. Program trvá 180 - 240 minut. Modul probíhá v iQFABLABU.

Termín Škola
30. 9. 2019 od 8:00, 3D TISK  
3. 10. 2019 od 8:00, LEGO MINDSTORMS  
7. 10. 2019 od 8:00, LASER Oblačná
17. 10. 2019 od 8:00, PLOTR  
21. 10. 2019 od 8:00, DŘEVODÍLNA A LASER  
4. 11. 2019 od 8:00, OZOBOTI  
8. 11 .2019 od 8:00, PLOTR  
15. 10. 2019 od 8:00, LEGO MINDSTORMS Oblačná
21. 11. 2019 od 8:00, 3D  TISK  
9. 12. 2019 od 8:00, DŘEVODÍLNA A LASER  
12. 12. 2019 od 8:00, DŘEVODÍLNA A LASER  
9. 1. 2020 od 8:00,  LASER  
10. 1. 2020 od 8:00, LASER  
13. 1. 2020 od 8:00, OZOBOTI  
16. 1. 2020 od 8:00, PLOTR  

Vidíme a pozorujeme - anotace + termíny

Žáci so osvojí rozklad bílého světla hranolem, skládání světla (RGB), anatomie a fyziologie člověka - stavba a funkce oka, lidský zrak, prostorové a periferní vidění, lateralita oka, nemoci, úrazy a prevence - krátkozrakost a dalekozrakost, barvocit.

Určeno pro žáky 7. - 9. tříd. Program trvá 100 minut. Modul probíhá v laboratoři iQLANDIE.

Termín Škola
16. 9. 2019 od 9:00  
16. 9. 2019 od 12:30  
14. 10. 2019 od 9:00  
14. 10. 2019 od 12:30  
29. 11. 2019 od 9:00  

Anorganická chemie - anotace + termíny

Žáci si osvojí vlastnosti látek, směsi - nasycený a nenasycený roztok, oddělování složek směsi (chromatografie), chemické prvky a sloučeniny, chemické reakce, kyseliny a hydroxidy - kyselost a zásaditost roztoků, měření pH, soli (kyslíkaté, bezkyslíkaté), superabsorbent.

Určeno pro žáky 8. - 9. tříd. Program trvá 120 minut. Modul probíhá v laboratoři iQLANDIE.

Termín Škola
24. 9. 2019 od 9:00  
24. 9. 2019 od 12:30  
27. 11. 2019 od 9:00  
27. 11. 2019 od 12:30  

Energie a živly - expozice: anotace + termíny

Expozice Živly, badatelská aktivita s Teslovým transformátorem, ohnivé tornádo, pracovní listy Živly.

Určeno pro žáky 7. - 9. tříd. Program trvá 180 - 240 minut. Modul probíhá v expozici iQLANDIE.

Termín Škola
20. 11. 2019 od 9:00 Kaplického
17. 12. 2019 od 13:00 Ostašov
13. 12. 2019 od 8:00 Broumovská
18. 18. 2019 od 8:00 Broumovská
Volný termín na objednání  
Volný termín na objednání  
Volný termín na objednání  
Volný termín na objednání  

Forenzní modul - anotace + termíny

Základní struktura života - buňky, tkáně, dědičnost a proměnlivost organismů, systém rostlin - nižší rostliny, vývoj, vývin a systém živočichů - hmyz, obojživelníci, anatomie a fyziologie člověka - opěrná, cévní soustava, kůže, směsi - oddělování složek směsí (chromatografie) (modul probíhá v laboratoři)

Určeno pro žáky 7. - 9. tříd. Program trvá 120 minut. Modul probíhá v laboratoři iQLANDIE.

 

Termín Škola
28. 11. 2019 od 9:00  
28. 11. 2019 od 12:30  

Tematické vzdělávací moduly podpořilo statutární město Liberec.

Logo statutárního města Liberec
 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace