Zdá se, že používáte zastaralý prohlížeč, jenž nepodporuje moderní technologie pro zobrazování obsahu na webu, proto stránky nemusí vypadat či fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Nastavení cookies

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

To nám pomáhá poskytovat vám nejlepší možné služby a nabídky.

Nakup lístky se slevou až 20% a přijď si otestovat své znalosti!
Zobrazit vstupenky
Intro

Vzdělávací moduly

pro liberecké školy

V rámci podpory vzdělávací koncepce statutárního města Liberce vznikl společný dlouhodobý projekt, který od roku 2018 poskytuje školám a školkám zřizovaným SML možnost účasti na modulové výuce v science centru iQLANDIA.

Technologický pokrok a nastupující průmysl 4.0 zapříčiní vznik zcela nových podnikatelských oborů a pracovních pozic. Aby formální vzdělávání v ČR udrželo krok s vývojem celé společnosti, je nutno propojit formální vzdělávání s neformálním a vytvořit tak nové atraktivnější a motivační výukové metody. V iQLANDII nabízíme kvalitní zázemí moderních laboratoří se špičkovými přístroji, na které v rozpočtech škol často nezbývají prostředky.

Ve Vzdělávacích modulech iQLANDIE jsou zařazena témata reflektující aktuální vědecký výzkum, který určuje dynamicky se měnící části kurikula. Využívá k tomu prvky metod vycházejících z konstruktivismu (heuristická a badatelsky orientovaná výuka). Tento způsob osvojování dovedností a získávání poznatků nabízí žákům jiný způsob reprezentace těchto poznatků a dovedností a umožňuje většímu počtu žáků informace pochopit.

Vzdělávací moduly se vyznačují:

  • Důrazem na dynamicky se měnící části kurikula (nové poznatky neobsažené mj. v učebnicích)
  • Podporou kritických míst kurikula (oblastí, které ve škole žáci obtížně zvládají pochopit)
  • Využitím moderního zázemí laboratoře (kvalitní mikroskopy, školní experimentální systémy aj.)
  • Využitím zázemí planetária (3D model známého vesmíru, full dome projekce vzdělávacích pořadů) a chytrých dílen iQFABLAB
  • Využitím expozic science centra s velkými didaktickými pomůckami s podporou pracovních listů včetně matematické expozice a jejich programů

Přehled Vzdělávacích modulů pro MŠ A ZŠ zřizované SML

Název

Průměrný čas [min]

Modul Laborky iQLANDIE

120

Modul iQPLANETÁRIUM

90

Modul iQPARK

120

Modul iQFABLAB starší žáci

180

Modul iQFABLAB mladší žáci

120

Modul iQLANDIA

180

Modul MatematikUM

180

O možnostech přihlašování na vypsané termíny pravidelně informujeme všechny školy a školky, které do projektu spadají, více informací získáte u vašeho ředitele či ředitelky.

Pro další možnosti přihlášení kontaktujte naši konzultantku pro školy na emailu rezervace@iqlandia.cz