Zdá se, že používáte zastaralý prohlížeč, jenž nepodporuje moderní technologie pro zobrazování obsahu na webu, proto stránky nemusí vypadat či fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Nastavení cookies

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

To nám pomáhá poskytovat vám nejlepší možné služby a nabídky.

  1. Úvod
  2. iQBLOG
  3. Supravodiče a telekineze 

Supravodiče a telekineze 

29.10.2021

Fascinovala Vás ve Hvězdných válkách mystická „síla“? Myslíte si, že pohybování předměty na dálku je možné jen v pohádkách a filmech? Zatím máte nejspíš pravdu, ale s pomocí vědy a techniky se telekineze může stát skutečností. 

Svět okolo nás je tvořen atomy. Křeslo v obývacím pokoji, okolní vzduch, sněhová vločka, automobil i naše vlastní tělo je složeno z atomů. Ač to tak nevypadá, všechny tyto atomy jsou v neustálém pohybu, chvějí se. Přestanou s tím až tehdy, když nebudou mít dost energie. To se stane při teplotě -273 °C. Jakmile má atom teplotu vyšší, třeba +5 °C, je mu horko a vrtí se. Pokud teplota atomu klesne na -273 °C, přestává se hýbat. Už nemůže mít energie méně, proto už nemůže mít nižší teplotu. A tak o této teplotě fyzikové mluví jako o absolutní nule. Nižší teplota nikde ve vesmíru neexistuje. 

O kovech je známo, že dobře vedou elektrický proud. Elektrické rozvody v budovách tvořené měděnými nebo hliníkovými dráty mají teplotu odpovídající teplotě okolního prostředí, např. +20 °C. Při této teplotě se atomy kovových vodičů chvějí, a tak překáží elektrickému proudu, tedy proudu elektronů. Kov vykazuje elektrický odpor. 

Pokud budeme kovový vodič chladit, tj. brát mu energii, budou se jeho atomy méně chvět, budou méně překážet proudícím elektronům a kov bude mít nižší elektrický odpor. Chlazený kov je tedy vodivější. Některé materiály jsou po zchlazení vodivé dokonale, protože jejich odpor je nulový. Elektrický proud vedou naprosto suprově, a tak se jim říká supravodiče. 

supravodic_2

Supravodiče mají po zchlazení ještě jednu úžasnou vlastnost. Ze svého středu vypuzují siločáry magnetického pole. Celý supravodivý objekt se tedy snaží udržet v bublině vzniknuvši mezi těmito siločarami. Jednodušeji řečeno, když umístíte do určité vzdálenosti od supravodiče magnet, a pak začnete supravodič chladit, magnet a supravodič si budou svoji původní vzdálenost zachovávat, ať s nimi budete provádět cokoli (kromě ohřevu). Dokud bude supravodič chlazen, bude mezi ním a magnetem vzdálenost konstantní. 

 

Takto fungují slavné japonské rychlovlaky. Proč jsou tak rychlé, je zřejmé. Při pohybu se třou pouze o vzduch. Celá vlaková souprava levituje nad supravodivou „kolejnicí“. Nedochází ke tření železného kola o železnou kolejnici jako u normálních vlaků, rychlovlak sviští vzduchem. 

Přibližujeme se k pohybování předmětů silou vůle. Zatím stále byla řeč o supravodičích, které musejí být chlazeny, aby vykazovaly supravodivost. Buď drahým kapalným heliem (‒269 °C čili pouhé 4 °C nad absolutní nulou), nebo výrazně levnějším kapalným dusíkem (‒196 °C). Na provoz ještě levnější by byla supravodivost za pokojové teploty. Zatím nebyla objevena, ale ani vyloučena. Pro pohybování předměty na dálku je to však klíčový krok. Pokud věda jednou objeví či vynalezne materiály supravodivé i za běžných okolních teplot, bez nutnosti chlazení, psychokineze se stane realitou. 

Jak pomocí takového materiálu budoucnosti docílit psychokineze? Po pravdě, těžko. Lidské tělo nedokáže vyprodukovat tolik energie, aby člověk silou své myšlenky nadnášel kosmickou loď nebo z očí vypouštěl laserové paprsky, to nám zákon zachování energie nedovolí. Silou vlastní vůle toho nemůžeme rozpohybovat více než silou vlastního těla. Nicméně psychokineze zesílená rádiovými vlnami nebo počítačem je naprosto reálná i s těžkými objekty. Lze využít i EEG (elektroencefalograf). Když lidé vidí na obrazovce své vlastní mozkové vlny, jsou schopni se je časem naučit vědomě ovlivňovat. Pro počítač není problém, aby vykonal určitou činnost na základě toho, jaký tvar má vlna na obrazovce. Pacienti s mozkem napojeným na počítač se takto naučili myšlenkou ovládat pohyb kurzoru, spouštět přístroje, řídit virtuální auta, hrát videohry, přepínat televizní kanály, měnit hlasitost, číst e-maily, otevřít a sevřít umělou ruku apod.  

K telekinezi, jako ve Hvězdných válkách, bude po objevení supravodivosti za pokojové teploty zbývat nepatrný krůček spočívající v drobné stavební úpravě interiéru. Místnost pokryjeme supravodičem a do každého kusu nábytku nainstalujeme elektromagnet. Po troše tréninku se naučíme elektromagnet zapínat silou myšlenky a nábytek bude levitovat podle našich přání. 

 

Petr J.

Komentáře (0)

Načítám...

Mohlo by vás zajímat

Lyžařské vosky 

Možná Vás napadají fundovanější stránky o správné technice mazání běžek na Váš další výlet nebo závod. A máte pravdu! My si ale v tomto článku povíme, proč nám vlastně lyže po sněhu jede, a jak vůbec lyžařské vosky fungují. 

Páka

O prázdninách asi většina lidí na fyziku moc nemyslí, ale fyzika žádné prázdniny nemá – i během nich je všude kolem nás. I když se třeba chceme jenom napít.

Lightstick: chemické světlo na párty nebo na ryby

Zvyklí jsme obvykle na to, že svítící objekty, jako je slunce, plamen svíčky nebo obyčejná žárovka, uvolňují při svícení spoustu tepelné energie. U oblíbených svítících tyčinek (lightsticků) tomu tak ale není. Září totiž díky chemické reakci…

Přežití v přírodě 2: Jak netradičně rozdělat oheň?

Nejčastěji zapalujeme oheň pomocí zápalek nebo zapalovače. I o tom by se dal napsat článek. My se ale zaměříme na různé další způsoby, jak zapálit oheň. Některé z nich se skutečně používaly nebo dosud používají, jiné představují spíš…

Přežití v přírodě: Jak filtrovat znečištěnou vodu?

Nedostatek vody, zejména pitné, patří k velkým globálním problémům dneška. O tom ale tento článek není. My vám chceme ukázat, jak si můžete opatřit aspoň trochu čistou vodu třeba na výletě, když vám dojde ta z domova.

Jak vyrobit zmrzlinu suchým ledem?

Léto je v plném proudu a prázdniny jsou na dohled. To je ideální příležitost, kdy si vyrobit domácí zmrzlinu za pomoci suchého ledu!

Vejce jak je možná neznáte!

Natvrdo, naměkko, nahniličko, ztracené, míchané, volské oko, omeleta, sníh… Podívejme se na typický symbol českých Velikonoc z různých pohledů.

Jak funguje dalekohled 

Dalekohled, to jsou přece dvě čočky, které přibližují obraz vzdálených objektů. Jak to funguje, je jasné. Nebo že by to přeci jen bylo složitější? Ukážeme si, že dalekohledů je několik různých typů, a také si vysvětlíme, jak se chová světlo,…

Isaac Newton a dnešní časy

V minulých dvou letech jsme se všichni neustále setkávali s informacemi o pandemické hrozbě. Velkou část tohoto období dokonce žáci ani studenti vysokých škol nesměli navštěvovat své vzdělávací instituce. Kvůli snaze o zmírnění…

Magdeburské polokoule – „síla“ vakua

Vakuum je prostor s velmi malou hustotou částic. V tomto prostoru je podtlak, protože tlak plynu ve vakuu je výrazně nižší než normální atmosférický tlak. Toho si byl vědom i Otto von Geuricke, který vynalezl vývěvu a rozhodl se…