Nápověda

Jakmile se v šifře pravidelně opakují jakékoli tři symboly (čárka-tečka-lomítko, tři druhy smajlíků, tři druhy obrázků), obvykle jde o morseovku.

Nezdá se to, ale i v této náročnější šifře se pravidelně opakují stále dokola jediné tři prvky: zatáčka po směru hodinových ručiček, zatáčka proti směru hodinových ručiček a mince, které potácející se opilec utrousil na zem, nejspíš při zakopnutí. Tento třetí prvek slouží jako oddělovač písmen.

Která zatáčka slouží jako čárka a která jako tečka, to už si hravě ověříte sami :-)

Leonardo da Vinci