Elixír do škol

Přemýšlíte, jak zpestřit výuku fyziky, informatiky nebo nad zapojením digitálních technologií do výuky dalších předmětů? Potřebujete novou inspiraci? Pak navštivte pravidelná setkání v centrech kolegiálního sdílení pro všechny učitele, které ve spolupráci s iQLANDIÍ pořádá organizace Elixír do škol.

Jak název napovídá, Elixír do škol by měl zejména pomoci oživit hodiny a prosadit zábavnou, přesto kvalitní a praktickou výuku s důrazem na získání osvojených znalostí. Někdy stačí velmi málo - třeba když učitel nechá děti si na vlastní kůži vyzkoušet zajímavý pokus, používá příklady z praxe a rozvíjí přirozenou zvídavost dětí. Takový přístup má přitom zásadní vliv na to, zda se děti budou technických oborů bát, nebo je začnou bavit a třeba se je rozhodnou studovat i v budoucnu. S nástupem digitálních technologií do škol navíc vyvstává problém jejich efektivního využití. S tím vám také může Elixír velmi pomoct.

V iQLANDII funguje již více než pět let Regionální centrum projektu Elixír do škol pro učitele fyziky a od roku 2018 přibylo i centrum digitální. 

Účast zdarma

Bezplatná návštěva iQLANDIE v den pořádání kurzu od 14:00

Parkování v areálu zdarma

elixír do škol

Fyzikální elixír do škol

  • každé první úterý v měsíci v prostorách iQFABLABU dvouhodinové setkání od 16.00 do 18.00
  • výměna zkušeností s výukou
  • diskuze nad aktuálními tématy 
  • zkušený vedoucí centra Mgr. Pavel Jirman probere vybranou předem danou oblast fyziky s dostupnými a přitom zajímavými experimenty. 
  • výroba konkrétní pomůcky, kterou si účastníci odnáší do své školy. 
  • možnost zapůjčení didaktických pomůcek, kterými centrum disponuje. Paleta pomůcek je neustále rozšiřována, například o částicovou kameru MX-10.

Zaujala vás nabídka? Zaregistrujte se u Mgr. Petra Desenského na desensky@iqlandia.cz 

Pro bližší informace můžete navštívit i stránky libereckého Elixíru do škol.

Termíny 2023/2024

1. pololetí

8. září

13. října

3. listopadu

1. prosince

5. ledna

2. pololetí

9. února

2. března

6. dubna

4. května

1. června

Digitální centrum Elixíru do škol

  • pravidelné setkání probíhá poslední středu v měsíci od 16.00 do 18.00
  • pod vedením Mgr. Martina Gembece (lektora digitálních technologií a robotiky) 
  • tipy, jak využívat moderní technologie ve výuce
  • sdílení zkušeností, metodik, poznatků, postupů, pomůcek a inspirace, které mohou učitelé IT a technických předmětů uplatnit ve své výuce

Centrum navazuje na úspěšnou činnost fyzikálních center Elixíru do škol. Ve školním roce 2023/2024 setkání probíhají převážně v nové moderní dílně iQFABLAB, která se stala další aktivitou iQLANDIE.

Zaujala vás nabídka? Registrujte se u Martina Gembece na gembec@iqlandia.cz.

Pro více informací navštivte stránky libereckého digitálního Elixíru.

Termíny 2023/2024

1. pololetí

30. září

21. října

25. listopadu

16. prosince

27. ledna

2. pololetí

24. února

24. března

28. dubna

19. května

9. června

Jak to u nás vypadá?

Přijďte načerpat zkušenosti kolegů pedagogů, nebo se naopak podělte o své zkušenosti s ostatními.