Kudy vede cesta za vzděláváním do iQLANDIE

iQLANDIA nabízí školám vedle standardních návštěv také možnost návštěv v rámci dotačních projektů. Tyto projekty jsou zaštítěny některým článkem státní správy jako jsou například krajské úřady, obecní úřady, magistráty, sdružení obcí, MŠMT a další. Projekty se týkají vybraných škol podle konkrétního regionu, dotačních podmínek a mají přesné časové ohraničení.

Možnosti pro školy z Liberce a Libereckého kraje

Možnosti pro školy z celé České republiky

Návštěvu expozic a výukových programů v iQLANDII je možno hradit z finančních prostředků spolku rodičů a přátel školy.

Projekty v přípravě