Vzdělávací moduly pro MŠ a ZŠ

pro liberecké školy

V rámci podpory vzdělávací koncepce statutárního města Liberce vznikl společný dlouhodobý projekt, který od roku 2018 poskytuje školám a školkám zřizovaným SML možnost účasti na modulové výuce v science centru iQLANDIA.

Technologický pokrok a nastupující průmysl 4.0 zapříčiní vznik zcela nových podnikatelských oborů a pracovních pozic. Aby formální vzdělávání v ČR udrželo krok s vývojem celé společnosti, je nutno propojit formální vzdělávání s neformálním a vytvořit tak nové atraktivnější a motivační výukové metody. V iQLANDII nabízíme kvalitní zázemí moderních laboratoří se špičkovými přístroji, na které v rozpočtech škol často nezbývají prostředky.

Ve Vzdělávacích modulech iQLANDIE jsou zařazena témata reflektující aktuální vědecký výzkum, který určuje dynamicky se měnící části kurikula. Využívá k tomu prvky metod vycházejících z konstruktivismu (heuristická a badatelsky orientovaná výuka). Tento způsob osvojování dovedností a získávání poznatků nabízí žákům jiný způsob reprezentace těchto poznatků a dovedností a umožňuje většímu počtu žáků informace pochopit.

Vzdělávací moduly se vyznačují:

  • Důrazem na dynamicky se měnící části kurikula (nové poznatky neobsažené mj. v učebnicích)

  • Podporou kritických míst kurikula (oblastí, které ve škole žáci obtížně zvládají pochopit)

  • Využitím moderního zázemí laboratoře (kvalitní mikroskopy, školní experimentální systémy aj.)

  • Využitím zázemí planetária (3D model známého vesmíru, full dome projekce vzdělávacích pořadů) a chytrých dílen iQFABLAB

  • Využitím expozic science centra s velkými didaktickými pomůckami s podporou pracovních listů včetně matematické expozice a jejich programů

Kontakty

Pro další možnosti přihlášení kontaktujte naši konzultantku pro školy na emailu rezervace@iqlandia.cz.

Přehled vzdělávacích modulů

O možnostech přihlašování na vypsané termíny pravidelně informujeme všechny školy a školky, které do projektu spadají, více informací získáte u vašeho ředitele či ředitelky.