Intro

Ukončené

Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I (NAKAP LK I)

Období realizace: 1. 7. 2018 – 31. 8. 2020 
Nositel projektu: Liberecký kraj
Místo realizace: Liberecký kraj
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498

iQLANDIA byla v projektu „Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I.“ zapojena v roli partnera s finančním příspěvkem. Podílela se na plnění klíčové aktivity č. 2 Podpora polytechnického vzdělávání, podaktivity: Dny pro žáky SŠ v návaznosti na RVP a ŠVP a Metodické centrum pro pedagogy ZŠ na podporu badatelsky orientované výuky. V době realizace projektu vzniklo 7 výukových programů pro žáky SŠ. Tyto vzdělávací programy kladly důraz na mezipředmětové vazby a badatelský přístup k výuce, která probíhala ve skupinách s podporou pracovních listů a moderního vybavení. Speciální vzdělávací programy navštívilo během 2 let téměř 150 školních skupin. Expozice byly doplněny desítkami didaktických pomůcek.

Jediný zásadní problém během realizace projektu vznikl v souvislosti s dočasným uzavřením škol. A omezenými možnostmi mimoškolních aktivit z důvodu pandemie Coronaviru. Našli jsme však řešení v podobě nabídky výukových programů on-line, konkrétně programy Nanoden a Jaderný program. Metodické centrum pro pedagogy ZŠ proběhlo formou webinářů.

Tento projekt byl spolufinancován EU.

EU-MSMT-partner-projektu-iQLANDIE

SCIENCE LEARNING CENTER LIBEREC

Reg. č.: CZ.1.05/3.2.00/09.0158
Název programu: OP Výzkum a vývoj pro inovace 
Číslo a název oblasti podpory: 5.3.2 Propagace a informovanost o výsledcích VaV 
Nositel:     LABYRINT BOHEMIA, o. p. s.
Partneři:     Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, p.o. 
Liberecký kraj
Technická univerzita v Liberci
Termín realizace: 01.01.2009 – 28.02.2014

Celkové způsobilé výdaje projektu: 381 275 000,00
Strukturální fond (ERDF): 324 083 750 Kč (85 %)
Státní rozpočet (SR): 57 191 250 Kč (15 %)

Zásadní projekt pro dnešní podobu science centra iQLANDIA se podařilo uskutečnit v letech 2009 – 2014.
Realizace projektu byla završením mnoholetého úsilí o vybudování science centra v Liberci.

 • Povedlo se vytvořit kvalitní a reprezentativní prostředí pro aktivity směřující k zpřístupnění problematiky vědy a výzkumu co nejširší veřejnosti zajímavou a atraktivní formou.
 • Stavba částečně z revitalizovaného brownfields a s přístavbou nového objektu v centru Liberce byla dokončena na konci roku 2013 a otevřena veřejnosti 28. 3. 2014.
 • IQLANDIA se od té doby profiluje jako významné evropské centrum popularizace vědy, výzkumu a přírodních věd. 
iQLANDIA-partner-MSMT iQLANDIA-partner-Science-learning iQLANDIA-partner-Evropska-unie

SCIENCE LEARNING CENTER LIBEREC - doplnění expozic

Reg. č.: CZ.1.05/3.2.00/20.0374 
Název programu: OP Výzkum a vývoj pro inovace 
Číslo a název oblasti podpory: 5.3.2 Propagace a informovanost o výsledcích VaV 
Nositel: iQLANDIA
Termín realizace: 01.01.2015 – 31.12.2015

Celková výše finanční podpory: 49 986 000 Kč
Strukturální fond (ERDF): 42 488 100 Kč (85 %)
Státní rozpočet (SR): 7 497 900 Kč (15 %)

Cílem tohoto projektu bylo rozšíření vzdělávací infrastruktury směřující ke zvyšování zájmu mladé generace o přírodní a technické obory, jejich studium a kariéru ve vědě a výzkumu.

Rozvoj aktivit centra iQLANDIA byl zajištěn prostřednictvím pořízení vzdělávací infrastruktury a propagace centra.
V projektu realizovaném v roce 2015 bylo provedeno zejména rozšíření a upgrade expozic, rozšíření laboratoří, zakoupení licencí na nové pořady a propagační činnost.


V projektu byly řešeny tyto aktivity:

 • rozšíření expozice Geo, GeoLab a Cosmo,
 • rozšíření expozice Člověk
 • rozšíření expozice Věda v domě,
 • rozšíření expozice Svět vody,
 • pořízení expozice Matematikum,
 • doplnění vybavení expozic,
 • rozšíření expozice TUL,
 • doplnění AV techniky,
 • upgrade planetária,
 • pořízení putovní expozice Talent,
 • nákup představení do planetária,
 • rozšíření technického vybavení laboratoří.
iQLANDIA-partner-MSMT iQLANDIA-partner-Science-learning iQLANDIA-partner-Evropska-unie

VÝROBA INTERAKTIVNÍCH EXPONÁTŮ

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.58/0.0/0.0/16_065/0009378

iQLANDIA- Ministerstvo-pro-mistni-rozvoj

IQLANDIA, o.p.s. předala veškeré své znalosti a zkušenosti s výrobou interaktivních exponátů sociálnímu podniku IQLANDIA SERVIS, s.r.o. Podnik v rámci projektu pořídil investiční vybavení pro výrobu exponátů a úklid nemovitostí. Vytvořila se nová pracovní místa pro osoby se ZP a uchazeče o zaměstnání a realizují nové zakázky.

Projekt probíhal od 26. 11. 2018 do 31. 10. 2019 a byl financován z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci výzvy IROP na sociální podnikání (integrované projekty IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou).

ČLOVĚK A ZVÍŘE

iQLANDIA-EU-SNCZ-EUROREGION-NISA

Reg. číslo: ERN-0792-CZ-16.11.2018
Hlavní partner: IQLANDIA, o.p.s., Nitranská 410/10, 460 07 Liberec
Projektový partner: Tierpark Zittau e. V., Weinaupark 2A, 02763 Zittau, Německo        
Termín realizace: 1. 3. 2019 - 31. 12. 2019

Projekt měl za cíl vzájemné poznávání a setkávání dětí obdobného věku z obou stran hranic, odbourávání předsudků, navýšení jazykových kompetencí a sociálních dovedností. Realizaci projektu zařadily školy do projektového dne v rámci výuky přírodopisu. 

Polovina školní třídy z Německa a polovina školní třídy z Česka společně navštívila žitavský Tierpark, kde se seznámila se schopnostmi a smysly zvířat. V ten samý den druhá polovina české a německé třídy navštívila společně libereckou iQLANDII, kde vyzkoumala lidské schopnosti a smysly. Po týdnu se obě poloviny třídy vydaly do zařízení, které dosud nenavštívily. K dispozici měly tlumočníky a odborné lektory. Žáci v obou zařízeních vyplnili pracovní listy, každá třídy dostala za odměnu věcnou cenu.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace