Nové vzdělávací programy pro základní školy

 nových vzdělávacích programů

Děti, koho nebaví sedět neustále v lavici a chce se učit prakticky a se zábavnými souvislostmi? A milí učitelé, kdo z vás to má taky tak? Neváhejte a vyberte si z těchto novinek nebo zabruste do stávajících programů.

NOVINKA - Síla a pohyb

Síla a pohyb

Mezi očekávanými výstupy v Rámcovém vzdělávacím programu už sice nenajdeme Newtonovy zákony, ale to neznamená, že přestaly existovat nebo že úplně zmizely ze školské fyziky. V našem programu si s nimi žáci hlavně pohrají a zároveň je využijí k tomu, aby provedeným pokusům porozuměli. Zkusí si postavit co nejvyšší věž, která navzdory okolnostem setrvá v klidu, zajezdí si se vznášedlem, pomocí modelu zjistí, proč auto i na rovné silnici potřebuje motor, objeví nezbytnost dostředivé síly pro zdárné projetí zatáčky, budou se přetahovat o lano, vystřelí si z děla, … Měřit ani počítat v tomto programu nebudou, jejich úkolem bude pouze pozorovat pohyb daného tělesa a pomocí našeho originálního taháku identifikovat výslednou sílu, která na těleso působí.

Objednat tento program

NOVINKA - Recyklační laboratoř

Recyklační laboratoř

Žáci si během programu projdou šestici stanovišť, kde se například zamyslí nad různými funkcemi obalových materiálů anebo si zkusí rozpoznat různé sběrné nádoby na tříděný odpad, do kterých pak skutečný odpad také roztřídí. Zjistí tak, na základě čeho se mají při třídění odpadu rozhodovat a jaké zásady je třeba dodržovat. Další ze stanovišť se věnuje primárním surovinám, ze kterých různé obalové materiály vznikají, a produktům, které mohly vzniknout právě díky recyklaci. Pomocí naší vlastní časové osy žáci zjistí, jak dlouho trvá přirozený rozklad jednotlivých druhů materiálů ve volné přírodě a jaké problémy souvisí se znečišťováním životního prostředí odpady. V neposlední řadě si žáci také zkusí vytvořit jednoduchý primární článek, budou se věnovat recyklačním symbolům a jejich významům a pomocí laboratorních vah zjistí rozdíl mezi váhou brutto a váhou netto.

Objednat tento program

Základy robotiky

Základy robotiky

Program je určen pro 3. - 5. třídu ZŠ. Úvod programu je věnovaný hrám, které jsou zaměřeny na porozumění různých způsobů kódování, žáci si pohybovými hrami zažijí jaké je to být programátorem nebo robotem. Podstatnou část programu věnujeme grafickému kódování s Ozoboty (např. Ozoblockly, Shapetracer), pokročilejší úkoly cílí na hledání efektivních algoritmů (nejkratší cesta). Těšit se můžete na úkoly s robotem Botley nebo Lego Boost. Program zakončíme ovládáním pneumatické sestavy Festo. Doba trvání je 90 - 120 minut.

Objednat tento program

Průzkumníci

Průzkumníci

Děti se seznámí s prací laboranta, vyzkouší si pozorování pod lupou, mikroskopy, makrolupou a práci s příručními mikroskopy. Program je určen pro děti navštěvující MŠ a 1.-2. třídu ZŠ. 

Objednat tento program

NOVINKA - Mapa lidského těla

Mapa lidského těla

Například krevní oběh žáci prozkoumají pomocí robůtka OZOBOTA. Na tabletech se seznámí se základy znakové řeči a s využitím Pichtova psacího stroje také s Braillovým písmem. Díky laserům a soustavě čoček poznají anatomii oka a porozumí základním zrakovým vadám. Pomocí speciálních pomůcek zjistí, za co odpovídají jednotlivé části mozku, a možná je překvapí, že zdravotní stav člověka lze posoudit i podle barvy jeho moči. Oblíbenou aktivitou je měření délky jednotlivých částí trávicí soustavy, protože žáci se musí doslova prohrabat jejím věrným modelem. A samozřejmě si otestují i své vlastní tělo, a to při prozkoumávání papilárních linií na prstech nebo při měření síly stisku ruky.

Objednat tento program

K bohaté nabídce vzdělávacích programů v našich laborkách a dílnách přidáváme stále další. Představujeme vám 5 nových zábavně-vzdělávacích kousků.