Při návštěvě iQLANDIE si v expozici Živly můžete s radostí vyzkoušet exponát Zemětřesení, zažít ale skutečné zemětřesení na vlastní kůži by byl spíše děsivý zážitek. Jedno takové minulý týden postihlo Turecko, a to nás přivedlo na myšlenku se o tomto jevu krátce zmínit.

Aby bylo možné porozumět tomu, jak vzniká zemětřesení, je potřeba chápat planetu Zemi jako neustále se proměňující těleso. Její svrchní část – zemská kůra – se skládá z litosférických desek, které se pohybují na tekuté hmotě pod sebou, kterou nazýváme astenosférou a která se nachází v zemském plášti. Litosférické desky do sebe navzájem naráží nebo se posunují podél svých okrajů, a v takovém místě se pomalu hromadí napětí, které se čas od času rychle uvolní zemětřesením. Litosférické desky jsou vlivem napětí rozlámány, a na zlomech pak dochází k posunu ker, což vyvolává další zemětřesení.  

typy zlomů

Zdroj: https://geol.jex.cz/menu/geologicke-struktury

Místo v hloubce, kde zemětřesení vzniká, se nazývá hypocentrum a místo přímo nad ním na povrchu je epicentrum. Intenzita zemětřesení a jeho následky závisí na vzdálenosti od epicentra, na množství nahromaděné energie, na vlastnostech hornin a dalších faktorech. Velikost zemětřesení udává takzvaná Richterova stupnice na základě pohybu země měřeném 100 km od epicentra. 

Richterova stupnice

Zdroj: http://www.converter.cz/tabulky/richterova-stupnice.htm#richterova 

Jsou zemětřesení i u nás?

Ano, avšak většinou jen velmi slabá, takže si jich buď nevšimneme, nebo se pouze rozhýbou věci v domácnosti, ale nedojde k žádným škodám. Několikrát ročně se může vyskytnout zemětřesení s magnitudem 2 nebo 3. Jestli se nějaké zemětřesení v poslední době vyskytlo v České republice či okolních státech, můžete zjistit na mapě na těchto stránkách: https://www.ipe.muni.cz/public/aktualni-zemetreseni 

Častěji se se zemětřesením můžete setkat na cestách např. do Alp, Španělska, Itálie, Řecka a dalších geologicky aktivnějších oblastí. A jak se při takovém zemětřesení zachovat? Pokud je to možné, během prvních pár vteřin  opusťte budovu a zůstaňte na volném prostranství, kde na vás nemůže nic spadnout. Pokud budovu není možné urychleně opustit, stoupněte si do rohu místnosti, kde jsou zdi nejstabilnější, opřete se o nosnou zeď. Aby vám nespadlo nic na hlavu, bude rozumné schovat se pod stůl nebo pod postel. Držte se dál od skleněných ploch a uhaste otevřený oheň, při poruše potrubí by hrozil výbuch plynu. 

Autorka: Iveta V.

Další použité zdroje: 

http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.pl?zemetreseni 

https://www.zachranny-kruh.cz/mimoradne-udalosti/geologicka-rizika/zemetreseni-co-delat.html