Většina našich domácích mazlíčků má obvykle misku s krmením na zemi a je to tak v pořádku. Vyšším plemenům psů, a to především starším nebo nemocným jedincům, můžeme snadno pomoci výrobou stojánku na psí misky. IQFABLAB přichází s tipem, jak takový stojánek vyrobit. A pokud Vám na to nějaké vybavení chybí, není nic jednoduššího než do IQFABLABU zajít a prostě začít vyrábět.

Pokud váš chlupáč (či naháč) nemá protiskluzové misky, stojánek může zamezit jejich pohybu, a tak se pejskovi bude lépe jíst a misku jen těžko převrátí, což vám může ušetřit případný úklid. Výroba stojánku bude díky vybavení v iQFABLABu hračkou, stejně jako následné úpravy výšky či vyzdobení jmenovkou vašeho čtyřnohého svěřence.

Pro výrobu budete potřebovat tento materiál:

  • 2 – 3 ks spárovky*
  • 1 ks dřevěné latě**
  • vruty do dřeva
  • univerzální barvu na dřevo
  • 2 ks psí misky s okrajem

 Další pomůcky: svinovací metr, tužka, kružidlo, svěrky, vrtačka, vrták, přímočará pila, pokosová pila, pomůcky na broušení (bruska, rašple, pilník, smirkový papír), plochý štětec na natírání, kelímek na zředění barvy, míchadlo na barvu

*počet dle výšky psa; rozměr zvolte dle velikosti misek tak, aby se vám na jednu desku vešly misky vedle sebe a měly kolem sebe pár centimetrů prostoru

** alespoň dvakrát tak dlouhá jako spárovka

Postup:

1. Změřte průměr misek. Měřte pouze průměr nádoby u horní hrany, bez přečnívajícího okraje. Naměřenou hodnotu vydělte dvěma a poznamenejte si poloměr otvoru.

2. Na jednu spárovku si načrtněte podélnou osu spojující středy kratších stran. Na této ose si zaměřte a vyznačte oba středy budoucích otvorů. První v ¼ a druhý ve ¾ délky dřeva. 

3. Teď nakreslete kružnice pro řezání otvorů pro misky. Na kružidle nastavte poloměr misky a načrtněte si první kružnici se středem v ¼ a druhou kružnici se středem ve ¾.

4. Spárovku otočte kratší stranou k sobě a upněte ke stolu svěrkami tak, aby polovina desky byla na stole a polovina v prostoru. Chcete řezat otvor, ne stůl.

5. Do vrtačky upněte vrták a na vnitřním obvodu bližší kružnice vyvrtejte otvor, kterým prostrčíte list přímočaré pily.

6. Pilou vyříznete kruhový otvor podél vyznačené kružnice (viz obrázek 1).

7. Povolte svěrky a zopakujte kroky 4–6 pro druhou stranu spárovky. Vrchní díl máte hotový!

stojánek-psí-misky-iQLANDIA

8. Rozmyslete si výslednou výšku misek (viz iQTIP níže) a podle toho zkraťte pilou zbylé dvě spárovky, které budou tvořit nohy. K délce každé nohy přičtěte výšku ohrádky, ta zabrání vyskakování jídla na zem. Výšku ohrádky volte podle šířky latě. Při zkracování spárovek dejte pozor, aby byl řez kolmý a stojánek pěkně stál na rovném povrchu.

IQTIP:

Jak vysoko má váš pejsek misku vlastně mít? Pomůckou Vám může být následující tabulka. Nohy stojánku můžete před natřením snadno zkrátit, pokud by byly pro pejska přeci jen moc vysoké.

stojánek-psí-misky-iQLANDIA

9. K upnutému vrchnímu dílu z obou kratších stran kolmo přivrtejte nohy pomocí vrutů. Všechny vruty dotahujte s citem, aby se vám konstrukce nezačala kroutit. Možná budete potřebovat asistenci další osoby, která vám nohy přidrží. Případně si pomozte pravoúhlými svěrkami, které přidrží desky kolmo k sobě. Výsledek by měl zepředu připomínat písmeno H.

10. Z dlouhé latě si uřízněte dvě kratší, každou v délce šířky stojánku.

11. První lať připevněte vruty na zadní stranu tak, aby její horní hrana lícovala s horní hranou nohy. Tím vytvoříte zadní stranu ohrádky.

12. Druhou lať umístěte také na zadní stranu, zhruba doprostřed výšky nohou jako příčku, která stojánek zpevní.

13. Zabruste všechny nerovnosti a zkuste, zda stojánek stojí rovně. Pokud ne, podívejte se, kde je potřeba zbrousit spodní strany nohou a opakujte tak dlouho, dokud nejste s výsledkem spokojeni.

stojánek-psí-misky-iQLANDIA  stojánek-psí-misky-iQLANDIA

14. Stojánek můžete také natřít.  My jsme jako základovou vrstvu použili naředěnou barvu, vrchní nátěr jsme natřeli neředěnou barvou. Vzhledem k umístění uvnitř jsme zůstali u dvou nátěrů.

Pokud umístíte stojánek ven, doporučujeme jako první nátěr zvolit impregnaci na dřevo a následně přetřít dvěma vrstvami barvy.

stojánek-psí-misky-iQLANDIA  stojánek-psí-misky-iQLANDIA

Těšíme se, až budete v iQFABLABu řádit s námi, třeba v Hrubé dílně při práci se dřevem.