Skautské okénko: Jak se neztratit v přírodě?

Jste na výletě a zabloudili jste. Máte s sebou mapu. Nevíte ale, jak ji natočit, aby vám poradila směr další cesty. Potřebujete tedy zjistit, kde je sever. Ale ouha, jste bez kompasu! Co s tím? Způsobů, jak v  přírodě určit sever, je víc. Určitě jste o nich slyšeli ve škole nebo na nějakém táboře. Pojďme si je zopakovat!

Zhruba 400 miliónů světelných let téměř přesně nad severním pólem Země září známá hvězda zvaná Polárka – nebo také Severka, protože nám vlastně ukazuje sever. Takže pokud tuto hvězdu vidíte (představuje „držadlo“ Malého vozu), stačí namířit vršek mapy k ní a máte vyhráno. 

Obrázek č. 1: Polárka

Za denního světla nebo při zatažené noční obloze Polárku samozřejmě nevidíte. Třeba ale na některém z blízkých stromů rostou lišejníky. I ty vám mohou pomoci určit sever, protože raději žijí na chladnější a vlhčí straně stromu, tedy na té severní. Tento způsob určení severu ale samozřejmě není nijak zvlášť přesný ani spolehlivý. 

Podobně je to s mraveništěm. Protože povětrností vlivy ze severu bývají drsnější než ty z jihu, budují mravenci severní svah mraveniště strmější než jižní, aby byl pevnější a měl menší plochu. 

A pomoct můžou i pařezy. Vidíte na nich letokruhy, to znamená roční přírůstky dřevní hmoty. A je logické, že na severní straně, kam dopadá méně slunečního záření, strom přibývá pomaleji než na straně jižní. Takže menší vzdálenosti mezi letokruhy naznačují sever, větší vzdálenosti jih. 

Tolik teorie. Ale zkuste jít do lesa a ověřit si ji v praxi. Nejspíš zjistíte, že si přece jenom radši seženete nějaký kompas, i kdybyste si ho měli vyrobit takříkajíc na koleně. 

A přesně takovou možnost vám chceme ukázat na závěr. 

Země je obří magnet a stejně jako všechny ostatní magnety ve vesmíru má také ona svůj severní a jižní magnetický pól. Pozor, nezaměňujte tyto magnetické póly s póly zeměpisnými, o nichž byla řeč výše! Magnetické póly Země jsou od těch zeměpisných trochu odchýleny, a hlavně: poblíž severního zeměpisného se nachází jižní magnetický a naopak. Máte z toho zamotanou hlavu? Nezoufejte, obrázek vám ji zase rozmotá: 

Obrázek č. 2: Magnetické póly Země

Vraťme se ale ke kompasu. Jeho základem je takzvaná střelka, což není nic jiného než malý volně otáčivý magnet ve tvaru šipky. Samozřejmě i on má svůj severní a jižní pól. Takže severním pólem střelka míří k jižnímu magnetickému pólu Země – a tudíž k jejímu severnímu zeměpisnému pólu. Uf. Zase zamotaná hlava, že? Nevadí. Přečtěte si to ještě jednou (nebo klidně dvakrát) a zjistíte, že prostě severní magnetický pól střelky kompasu ukazuje k severnímu zeměpisnému pólu Země. Sever střelky ukazuje k severu Země. Ano, skutečně takhle jednoduché to je. 

A jak tedy vyrobit kompas na koleně? Ani to není nijak obtížné. Vezměte libovolnou železnou šipku (např. špendlík), magnetem z ní udělejte také magnet, připevněte ji k něčemu plovoucímu (např. ke kousku korku) a položte ji na klidnou vodní hladinu. Popsali jsme to sice dost stručně, ale podobný návod najdete kde jinde než v  našem videu!

Tak ať se vám daří při vašem experimentování s hledáním severu! 

About the author

ZR Zdeněk Rakušan
Zdeněk je vášnivým autorem blogových článků o vědě, jehož slova přinášejí vědecké koncepty blíže každému. Jeho schopnost vysvětlit složité myšlenky jednoduchým a poutavým způsobem zaujme čtenáře různých úrovní znalostí. S jeho poutavými příběhy a jasným pohledem na aktuální vědecké objevy se čtenáři vydávají na osvěžující intelektuální cestu. Zdeňkova vášeň pro vědu a jeho dovednost sdílet ji s ostatními přispívá k většímu porozumění a zaujetí pro svět kolem nás. Další články autora