Zdá se, že používáte zastaralý prohlížeč, jenž nepodporuje moderní technologie pro zobrazování obsahu na webu, proto stránky nemusí vypadat či fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Nastavení cookies

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

To nám pomáhá poskytovat vám nejlepší možné služby a nabídky.

Nakup lístky se slevou až 20% a přijď si otestovat své znalosti!
Zobrazit vstupenky
  1. Úvod
  2. Cesta za vzděláváním
Intro

Cesta za vzděláváním

Kudy vede cesta za vzděláváním do iQLANDIE

iQLANDIA nabízí školám vedle standardních návštěv také možnost návštěv v rámci dotačních projektů. Tyto projekty jsou zaštítěny některým článkem státní správy jako jsou například krajské úřady, obecní úřady, magistráty, sdružení obcí, MŠMT a další. Projekty se týkají vybraných škol podle konkrétního regionu, dotačních podmínek a mají přesné časové ohraničení.

 

Možnosti pro školy z Liberce a Libereckého kraje

Vzdělávací moduly pro MŠ a ZŠ zřizované statutárním městem Liberec

V rámci podpory vzdělávací koncepce statutárního města Liberec vznikl společný dlouhodobý projekt, který od roku 2018 poskytuje školám a školkám zřizovaným SML možnost účasti na modulové výuce v science centru iQLANDII. O možnostech přihlašování na vypsané termíny pravidelně informujeme všechny školy a školky, které do projektu spadají.

 

Možnosti pro školy z celé České republiky

Pošli třídu

Přicházíme s výzvou pro sponzory z řad rodičů, podnikatelů a firem, aby svým finančním darem podpořili jimi vybranou školní třídu a poslali ji na zážitkový den do iQLANDIE.

Šablony OP JAK

Operační program Jan Amos Komenský vyhlásil novou výzvu Šablony pro SŠ a VOŠ I a Šablony pro MŠ a ZŠ I. Cílem výzvy je zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky. Návštěva vzdělávacích programů v iQLANDII a iQPARKU spadá do aktivity Inovativní vzdělávání.

SRPŠ

Návštěvu expozic a výukových programů v iQLANDII je možno hradit z finančních prostředků spolku rodičů a přátel školy.

 

Projekty v přípravě

Místní akční plán vzdělávání (MAS Podještědí)

Společnost iQLANDIA o.p.s. se stala partnerem projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro oblast Liberecko II (MAP II – Liberecko), ve kterém zajišťuje realizaci aktivit komplexního polytechnického vzdělávání napříč všemi ZŠ ORP Liberec. V rámci tohoto úspěšného partnerství proběhlo 50 akcí polytechnického vzdělávání pro děti, žáky a 3 vzdělávací akce pro učitele. Projekty MAP se posouvají do další fáze a momentálně se připravuje projekt MAP IV. Pokud jednání dopadnou úspěšně, školy z ORP Liberec a Jablonec nad Nisou se budou moct těšit na další aktivity spadající do tématu rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání. Délka projektu je 1. 1. 2024 – 31. 12. 2025.

Dlouhodobý záměr vzdělávání Libereckého kraje a jeho implementace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský vyhlásilo výzvu Akční plánování v území – IDZ, tj. implementace dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR. Tento projekt je momentálně ve fází plánování.