Cílem programu je seznámit žáky s truhlářskou a designerskou prací v duchu polytechnického vzdělávání. Každé dítě si vyrobí svou originální dřevěnou lodičku s pohonem. Prostor bude i pro kreativitu a výtvarné vyjádření při vytváření lodních doplňků.

Děti si vyzkouší práci v hrubé dílně (smirkování, vrtání, řezání, lepení, stříhání, skládání), zlepší si své manuální dovednosti a výtvarné cítění. Během programu se třída rozdělí na dvě poloviny. První půlka vyrábí základní tvar lodičky v hrubé dílně, vybavené ponky a potřebným nářadím, druhá si zatím skládá, lepí, vybarvuje a případně šije jednotlivé lodní doplňky, např. vlajku, kormidlo, kýl, kotvu, záchranné kruhy, zábradlí, námořníka atd. Poté se obě skupiny vymění. 


Vzdělávací cíle programu: 
Probuzení zájmu o tvořivou a činnostní práci a její provázání s životními potřebami a potřebami společnosti. Rozvíjení kooperativních a komunikativních dovedností, tolerance, řešení problémů a další. Při polytechnickém vzdělávání se děti seznamují se základy techniky a výroby, technologickými postupy, s pracovními dovednostmi a návyky, s různými materiály a nástroji.
Rozvíjení kreativity dětí při hledání vlastních pracovních postupů během pracovních činností.
Vytváření správných pracovních návyků, vlastního úsudku, správnému odhadu svých možností i posílení komunikačních i kooperativních dovedností.